https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkańcy protestują

W Wałbrzychu trwa kolejna odsłona walki o likwidację składowiska firmy Mo-Bruk, na którym trzy tygodnie temu doszło do kolejnego groźnego pożaru. Mieszkańcy protestują nie tylko w Wałbrzychu, tymczasem Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie ma nic do zarzucenia sobie i swoim służbom w sprawie funkcjonowania wałbrzyskiego składowiska.
 
Kilkudziesięciu wałbrzyszan w ubiegłym piątek uczestniczyło w proteście w miejscowości Korzenna koło Nowego Sącza, gdzie siedzibę ma spółka Mo-Bruk. Mieszkańcy Wałbrzycha rozdawali ulotki informacyjne dotyczące pożaru z 5 lipca 2015 r. i rozmawiali z mieszkańcami przy głównej ulicy w Korzennej.
– Społeczność lokalna przyjęła nas ze zrozumieniem. Ponad 400 km, które nas dzielą, nie stanowi przeszkody, aby przybyć tutaj i rozmawiać o sprawach dla nas ważnych, a taką jest bezpieczeństwo ekologiczne i stan środowiska w Wałbrzychu i okolicznych miejscowościach – wyjaśnia Macieja Badora.
Przed Urzędem Gminy w Korzennej została zorganizowana konferencja prasowa, a potem delegacja wałbrzyszan stanęła przed  siedzibą firmy Mo-Bruk, ale nie udało się jej porozmawiać z żadnym pracownikiem firmy. Wcześniej protesty odbyły się w Wałbrzychu.
Przypomnijmy, że prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę Mo-Bruk, polegającego na niewłaściwym magazynowaniu i przechowywaniu materiałów na terenie składowiska, jak również niewłaściwego i niewystarczającego zabezpieczenia terenu składowiska. Z opinią prezydenta nie zgadza się między innymi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, do którego Roman Szełemej zwrócił się z wnioskiem o zamknięcie składowiska firmy Mo-Bruk. Inspektor Waldemar Kulaszka nie tylko odpiera zarzuty prezydenta, tak w sprawie zarzutów o bezczynność podległych mu służb, jak i legalności wałbrzyskiego składowiska, ale także grozi wystąpieniem na drogę prawną, jeśli będą pojawiały się kolejne zarzuty pod adresem WIOŚ.
(RED)
 mobruk pozar
 
 
 
 
 
 
Pożar na składowisku firmy Mo-Bruk.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty