https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Potrzeba promocji

Ukazał się nowy album – „Twórcy Partnerstwa Sowiogórskiego”, rzecz promująca jedną z lokalnych grup działania na Dolnym Śląsku, noszącą nazwę Partnerstwo Sowiogórskie. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę u stóp Gór Sowich, w Jugowie pod Nową Rudą. Obszarem działalności są cztery gminy: Głuszyca, Walim, Nowa Ruda i Stoszowice.
stanislaw michalik
Dzięki różnorodnym formom działalności, jak czytamy we wstępie albumu – „możemy mówić, że Kraina Gór Sowich, zgodnie z naszą wizją, jest znana jako magiczne, piękne i tajemnicze miejsce z dziewiczą naturą, w której szare jest kolorowe”. Dowodem tego są zaprezentowani w kolorowym albumie lokalni twórcy, artyści – amatorzy różnych sztuk i rękodzieła, takich jak malarstwo, rzeźba, ceramika, hafciarstwo, gastronomia, a także kolekcjonerzy, muzycy, pisarze, poeci, publicyści, słowem ludzie kultury, których twórczość zamyka się najczęściej w czterech ścianach swojego domu, a polem oddziaływań jest najbliższe środowisko gminne.
I właśnie w tym tkwi największa wartość albumu, że jak dotąd nikt jeszcze nie spróbował wyłonić, zebrać i zaprezentować lokalnych twórców, o których często nie słyszeliśmy i niewiele wiemy. W albumie napisano wzniośle, że są to „malarze i rzeźbiarze – artyści i rękodzielnicy – historycy i poeci – kreatorzy piękna – ludzie pasji i zaangażowania w dzieła małe i wielkie – wszystkie warte pokazania – bo nasze sowiogórskie”.
Kolorowy albumik pokazuje z bliska ich konterfekty i dokonania twórcze, zawiera także krótkie informacje o osiągnięciach na polu kultury. Myślę, że po obejrzeniu albumu odsłania się przed nami rzecz, o której dotąd nie mieliśmy pojęcia – znaczne bogactwo kryjące się w naszych gminach położonych u stóp Gór Sowich, a przecież stowarzyszenie skupia tylko cztery gminy z tego obszaru. Okazuje się, że każda z tych gmin ma się rzeczywiście czym pochwalić i to dobrze, że udało się tym albumem zapoczątkować prezentację dorobku kulturalnego tych gmin, bo przecież wiadomo, że w dziedzinie wydawniczej to jest nie wszystko, że to dopiero dobry początek.
Dla zachęty, a zarazem jako potwierdzenie obfitości i różnorodności oddziaływań kulturalnych w swoim środowisku, wymieniam nazwiska z plejady twórców zaprezentowanych w albumie.
Walim prezentują: Anna Nosal (rękodzieło), Agnieszka Madej (hafciarstwo), Beata Ignasiak (rękodzieło), Łukasz Bogdański (przetwórstwo ekologiczne), Urszula Chrzanowska (rękodzieło), Anna i Ryszard Dutkowie (ceramika), Katarzyna Karbowiak (szkło artystyczne), Jadwiga Łagowska (rękodzieło), Marianna Madziara (rękodzieło), Jolanta Miś (ceramika), Renata Michalska (rękodzieło), Malwina Myślińska (przetwórstwo żywności), Stanisław Pełka (malarstwo), Witold Puchała (malarstwo), Magdalena Sienicka (ceramika), Mirosław Sośnicki (pisarz), Jadwiga Stach (rękodzieło), Jacek Wójcik (gastronomia).
Gminę Nowa Ruda: Agnieszka Bil (wypieki), Adam Wójs (stolarstwo artystyczne), Alicja Gorbacz (malarstwo), Andrzej Nadarzyński (malarstwo), Anna Nykiel (malarstwo), Stanisław i Malwina Pasterniak (gastronomia), Noworudzka Grupa Twórcza (malarstwo, rzeźba, grafika), Jan Kwit (rękodzieło), Sandura Fidurska (malarstwo), Tadeusz Bieda (publicystyka), Zespół „Borowianki” (chór).
Stoszowice: Aga Ciszewska (rzeźba, ceramika), Anna Rypień (malarstwo), Katarzyna Donner (reżyseria teatralna), Maria Solińska (rękodzieło), Zbyszek Szermer (muzyka, aktorstwo).
Głuszycę: Maria Burek (rękodzieło), Katarzyna i Andrzej Czerniec (ceramika), Grzegorz Czepil (kolekcjonerstwo), Eugeniusz Leć (orkiestra dęta), Henryk Janas (rzemiosło artystyczne), Marek Juszczak (poezja), Jerzy i Gracjan Rudniccy (muzeum domowe), Stanisław Michalik (publicystyka), Magdalena Szyszka (hafciarstwo), Romana Więczaszek (poezja), Wioletta Olszewska (gastronomia).
Album jest wynikiem współpracy pań z czterech gmin Partnerstwa Sowiogórskiego: Danuty Bolisęgi, Małgorzaty Chmiel, Eweliny Firlej i Sabiny Jelewskiej, a koordynatorem prac jest Iweta Głód z Głuszycy. Barwny, bogato ilustrowany i dobry edytorsko album został sfinansowany ze środków programu „Leader” w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Stanisław Michalik

REKLAMA

Kliknij tutaj