https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Warto skorzystać

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dyżurują raz w miesiącu (w ostatni jego poniedziałek) w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze przy al. Podwale. Dotychczas odbyły się cztery dyżury, a kolejne w tym półroczu zaplanowano na 27 maja i 29 czerwca.
RWS Podzamcze
 
 
 
 
 
 
Pracownicy MOPS oferują poradnictwo socjalne, psychologiczne, pedagogiczne oraz terapeutyczne w zakresie: uzależnienie od środków psychoaktywnych, współuzależnienie, problemy małżeńskie i wychowawcze, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc domowa, wsparcie dla osób niezaradnych życiowo i zaburzonych psychicznie. Pełniący dyżury dysponują dokumentami niezbędnymi do wypełnienia na miejscu oraz ulotkami, broszurami informacyjnymi oraz numerami telefonów innych instytucji wspierających.
W przypadku braku zainteresowania mieszkańców tą formą pomocy, MOPS zmuszony będzie do rezygnacji z jej świadczenia.
(BAS)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty