https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kwalifikacja wojskowa w Wałbrzychu

Od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2015 r. w Wałbrzychu zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 roku podlegają mężczyźni urodzeni w latach 1991 – 1996 oraz kobiety urodzone w latach 1991-1996 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (uczelnie medyczne i weterynaryjne oraz na kierunkach psychologicznych).
herb 2
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wydanie książeczek wojskowych z wpisem o przeniesieniu z urzędu do rezerwy, oznaczającym uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej powinna posiadać przy sobie:
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
aktualna fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
dokument potwierdzający posiadane wykształcenie lub fakt pobierania nauki,
posiadaną dokumentację medyczną.
Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję, podlega ona również karze grzywny albo karze ograniczenia wolności, zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona budynku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przy ul. Matejki 3 (parter). Telefon kontaktowy: 74/66 55 359, kom. 519 693 042.

REKLAMA

Kliknij tutaj