https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica

Informujemy, że władze gminy przystąpiły do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica”  w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność.
Dokument ten ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy, jak również zaplanowanie działań na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. W przyszłości dzięki opracowaniu instytucje i mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego Europy (np. na przedsięwzięcia polegające na: termomodernizacji budynków, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, budowie obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymianie urządzeń na energooszczędne, wykorzystaniu energii odpadowej czy modernizacji sieci dystrybucyjnej).
Właściwe sporządzenie Planu jest związane z inwentaryzacją źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych
i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie Gminy Świdnica.
W najbliższym czasie ankiety dotyczące źródeł ciepła trafią do mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Świdnica, a także do instytucji publicznych. Ankieta elektroniczna jest już również dostępna na stronie www.gmina.swidnica.pl oraz na stronie www.niskaemisja.pl
W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców  o udział w badaniu i uzupełnienie ankiety najpóźniej do dnia 30.04.2015 r.
Zebrane dane pozwolą na opracowanie realnego planu, możliwego do zrealizowania dla naszej gminy
w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza.
Serdecznie dziękujemy za współpracę!
 

 

 loga projekt swidnica
 
 
 
Projekt: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

REKLAMA

Kliknij tutaj