https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica

Informujemy, że władze gminy przystąpiły do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica”  w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność.
Dokument ten ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy, jak również zaplanowanie działań na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. W przyszłości dzięki opracowaniu instytucje i mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego Europy (np. na przedsięwzięcia polegające na: termomodernizacji budynków, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, budowie obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymianie urządzeń na energooszczędne, wykorzystaniu energii odpadowej czy modernizacji sieci dystrybucyjnej).
Właściwe sporządzenie Planu jest związane z inwentaryzacją źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych
i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie Gminy Świdnica.
W najbliższym czasie ankiety dotyczące źródeł ciepła trafią do mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Świdnica, a także do instytucji publicznych. Ankieta elektroniczna jest już również dostępna na stronie www.gmina.swidnica.pl oraz na stronie www.niskaemisja.pl
W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców  o udział w badaniu i uzupełnienie ankiety najpóźniej do dnia 30.04.2015 r.
Zebrane dane pozwolą na opracowanie realnego planu, możliwego do zrealizowania dla naszej gminy
w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza.
Serdecznie dziękujemy za współpracę!
 

 

 loga projekt swidnica
 
 
 
Projekt: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close