https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

By było bezpieczniej

Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla, to jeden z priorytetów w działalności Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze. Dotychczas znalazło to swój wyraz w jej inicjatywach na rzecz zainstalowania monitoringu. Teraz RWS zajmie się bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
Sprawie tej poświęcone było posiedzenie w siedzibie rady z udziałem wiceprezydenta Wałbrzycha Zygmunta Nowaczyka, komendanta miejskiego straży pożarnej st. bryg. Grzegorza Kułaka, komendanta straży miejskiej Kazimierza Nowaka, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze Tadeusza Choczaja oraz radnych miejskich.
– Duża liczba mieszkańców Podzamcza stwarza zwiększone ryzyko występowania zagrożenia pożarowego, jednak z uwagi na niemal całkowicie niepalną konstrukcję budynków, ilość pożarów w ostatnich latach nie przekracza kilku rocznie i osiedle jest pod tym względem jednym z najbezpieczniejszych w mieście – podkreślił w swojej wypowiedzi komendant Kułak.
Jednocześnie zauważył, że mimo to należy wskazać kilka problemów, z jakimi muszą się zmierzyć gospodarze osiedla, a także państwowa straż pożarna i inne podmioty ratownicze. Wśród nieprawidłowości zauważonych na Podzamczu, znajdują się drogi pożarowe, na których są ograniczone możliwości przejazdu do budynków. Obiekty na osiedlu kwalifikuje się do średniowysokich, od 5 do 9 kondygnacji oraz wysokich – powyżej 9 kondygnacji. Przepisy nakładają dla nich m.in. wymóg zapewnienia dojazdu pożarowego o szerokości 4 m, co często nie ma miejsca i może znacząco utrudniać prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Inne wymagane parametry też często nie są zachowywane.
Komendant zwrócił uwagę, iż dostęp do istniejących hydrantów, wykonanych w formie podziemnych zaworów, naraża je na ograniczone lub całkowite zablokowanie przez parkowane nad nimi samochody, co podczas pożaru może znacząco utrudniać kierowanie działaniami gaśniczymi i zwiększać zagrożenie. Dodał też, że stwierdzono obecność materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych, m.in. składowanie materiałów wyposażenia wnętrz na klatkach schodowych, co w znacznym stopniu może utrudniać ewakuację mieszkańców z budynków, jak również prowadzenie szybkich i skutecznych działań gaśniczych. Magazynowane elementy z tworzyw sztucznych stwarzają poważne zagrożenie zadymienia klatki schodowej w budynku, co w praktyce prowadzić może do uniemożliwienia ewakuacji osób. Zauważone nieprawidłowości powinny być konsekwentnie eliminowane – zakończył komendant.
RWS powołała zespół ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, który będzie pracował pod kierunkiem Lecha Palewskiego.
Andrzej Basiński
 Komendant Kulak
Komendant miejski straży pożarnej st, bryg. Grzegorz Kułak będzie współpracował z RWS Podzamcze. 

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close