https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gdzie się leczyć po 1 stycznia?

NFZ
 
Dolnośląski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu zdrowia informuje, że do 30 grudnia 2014 umowy o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2015 podpisało 5 z 17 świadczeniodawców działających w powiecie wałbrzyskim w 2014 roku. Oznacza to, że od 1 stycznia 2015 opiekę zdrowotną zapewnione ma 39,4 proc. (23 701 osób) mieszkańców powiatu.
Dla pozostałych 60,6 proc. mieszkańców powiatu, których lekarze rodzinni nie podpisali umów na rok 2015 z DOWNFZ opiekę zapewniają:
– Ratownictwo Medyczne i Pomoc Doraźna Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, ul. Chrobrego 39, Wałbrzych, Tel. : 74 842 44 62.
– Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, Wałbrzych, w ramach SOR, Tel.:  74 648 97 42.
– „MIKULICZ” sp. z o.o. ul. Skłodowskiej Curie 3-7, Świebodzice, Tel. 74 641 91 01.
 
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w sytuacji, kiedy lekarz rodzinny nie podpisał umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r., pacjent może zmienić lekarza rodzinnego lub – zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) – udać się po pomoc medyczną do placówek realizujących:
– świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
– świadczenia w izbie przyjęć,
– świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym,
Wojewoda Dolnośląski zachęca do korzystania z informacji zamieszczanych na stronie dolnośląskiego oddziału NFZ we Wrocławiu: www.nfz-wroclaw.pl, gdzie znajduje się na bieżąco aktualizowana lista placówek, które zawarły kontrakty na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie naszego województwa.
Szczegółowe informacje udzielane są również pod bezpłatnym numerem infolinii 800 804 001 w godzinach od 8.00 do 16.00.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty