https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strefy rozwoju

Ponad 100 mld złotych może przekroczyć suma nakładów inwestycyjnych we wszystkich specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce – tak wynika z najnowszego raportu przeprowadzonego przez firmę audytorsko – doradczą KPMG. Eksperci znów wysoko ocenili działalność Wałbrzyskiej Specjalnej Strefa Ekonomiczna Invest-Park.
strefa biurowiec uczniowska
Mijający rok był rekordowy dla specjalnych stref ekonomicznych. W okresie od stycznia do czerwca wydanych zostało 438 zezwoleń na prowadzenie działalności, z czego prawie 15 % w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Według prognoz zarządów wszystkich 14 stref, zatrudnienie w firmach działający na terenach SSE osiągnie pod koniec roku pułap około 287 tysięcy. W Wałbrzyskiej Strefie będzie wynosiło blisko 40 tysięcy.
Inwestorzy pozytywnie oceniają decyzję o wejściu do stref. KPMG, firma audytorsko-doradcza przeprowadziła ankietę wśród 234 przedsiębiorstw dotyczącą oceny funkcjonowania swojej strefy w skali 1-5. W ten sam sposób respondenci ocenili cztery podkategorie związane z warunkami działalności: infrastrukturę, otoczenie biznesowe, jakość współpracy z władzami SSE oraz zasoby ludzkie.
Wyniki pokazują, że przedsiębiorcy są zadowoleni z warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Aż 86% oceniło swoją strefę jako dobrą lub bardzo dobrą, udział negatywnych opinii– wynosi jedynie 3%. Średnia ocena dla wszystkich stref to 4,2. Żadna nie uzyskała ogólnego wyniku poniżej 3,5.
– Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park została wysoko oceniona za współpracę z władzami spółki, czyli usługi wspierające przedsiębiorstwa działające w strefie oraz jakość obsługi inwestora. W skali od 1 do 5 uzyskała wynik 4,23. Natomiast za infrastrukturę, czyli sieć dróg, autostrad i kolei oraz, uzbrojenie terenów – 4,08. Nieźle, bo na 3,92 zostało ocenione otoczenie biznesowe, czyli bliskość centrów logistycznych, obecność poddostawców, dostępność dodatkowych usług, np. prawnych lub finansowych. Ogólna ocena WSSE wyniosła 4,27 – zaznacza Jacek Serdeczny z WSSE Invest – Park.
Mimo trudności z naborem pracowników, który dotyczy większości firm strefowych, na pytanie, czy poleciłyby swojemu kontrahentowi lub partnerowi biznesowemu strefę, na terenie której działają, 95% odpowiedziało „tak” lub „zdecydowanie tak”.  Takie wyniki zdaniem analityków KPNG sugerują, że również w przyszłości strefy będą istotnym czynnikiem przyspieszającym rozwój gospodarczy.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close