https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strefy rozwoju

Ponad 100 mld złotych może przekroczyć suma nakładów inwestycyjnych we wszystkich specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce – tak wynika z najnowszego raportu przeprowadzonego przez firmę audytorsko – doradczą KPMG. Eksperci znów wysoko ocenili działalność Wałbrzyskiej Specjalnej Strefa Ekonomiczna Invest-Park.
strefa biurowiec uczniowska
Mijający rok był rekordowy dla specjalnych stref ekonomicznych. W okresie od stycznia do czerwca wydanych zostało 438 zezwoleń na prowadzenie działalności, z czego prawie 15 % w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Według prognoz zarządów wszystkich 14 stref, zatrudnienie w firmach działający na terenach SSE osiągnie pod koniec roku pułap około 287 tysięcy. W Wałbrzyskiej Strefie będzie wynosiło blisko 40 tysięcy.
Inwestorzy pozytywnie oceniają decyzję o wejściu do stref. KPMG, firma audytorsko-doradcza przeprowadziła ankietę wśród 234 przedsiębiorstw dotyczącą oceny funkcjonowania swojej strefy w skali 1-5. W ten sam sposób respondenci ocenili cztery podkategorie związane z warunkami działalności: infrastrukturę, otoczenie biznesowe, jakość współpracy z władzami SSE oraz zasoby ludzkie.
Wyniki pokazują, że przedsiębiorcy są zadowoleni z warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Aż 86% oceniło swoją strefę jako dobrą lub bardzo dobrą, udział negatywnych opinii– wynosi jedynie 3%. Średnia ocena dla wszystkich stref to 4,2. Żadna nie uzyskała ogólnego wyniku poniżej 3,5.
– Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park została wysoko oceniona za współpracę z władzami spółki, czyli usługi wspierające przedsiębiorstwa działające w strefie oraz jakość obsługi inwestora. W skali od 1 do 5 uzyskała wynik 4,23. Natomiast za infrastrukturę, czyli sieć dróg, autostrad i kolei oraz, uzbrojenie terenów – 4,08. Nieźle, bo na 3,92 zostało ocenione otoczenie biznesowe, czyli bliskość centrów logistycznych, obecność poddostawców, dostępność dodatkowych usług, np. prawnych lub finansowych. Ogólna ocena WSSE wyniosła 4,27 – zaznacza Jacek Serdeczny z WSSE Invest – Park.
Mimo trudności z naborem pracowników, który dotyczy większości firm strefowych, na pytanie, czy poleciłyby swojemu kontrahentowi lub partnerowi biznesowemu strefę, na terenie której działają, 95% odpowiedziało „tak” lub „zdecydowanie tak”.  Takie wyniki zdaniem analityków KPNG sugerują, że również w przyszłości strefy będą istotnym czynnikiem przyspieszającym rozwój gospodarczy.
(RED)

REKLAMA

Click Here