https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Z Głuszycy do Muszyny

Grupa 20 osób, członków Polskiego Związku Niewidomych Koło w Głuszycy, uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowo – wypoczynkowym w ośrodku dla niewidomych „Nestor” w Muszynie. Wyjazd był możliwy dzięki uzyskaniu dotacji z Fundacji PGNiG (Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa) im. Ignacego Łukasiewicza.
niewidomi_muszyna
Złożony wniosek o dofinansowanie zapewnił 73% funduszy na realizację projektu, czyli 14 600 zł. Kwota wkładu własnego wyniosła 27% wydatków i stanowiła 5400 zł. Aplikacja projektowa została opracowana i złożona w maju bieżącego roku, przy współpracy Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz prezesa PZN Koło Głuszyca – Bogumiły Kochanek.
– Pobyt w Muszynie zapewnił uczestnikom szeroki wachlarz zajęć, w tym m.in.: wycieczki piesze i autokarowe do cerkwi łemkowskich, ogrodów zapachowych, Leluchowa i Krynicy Górskiej. Głuszyczanie uczestniczyli ponadto w warsztatach szkoleniowych z czynności dnia codziennego, w których zaznajamiano się z przedmiotami pomocnymi dla osób niewidomych i słabo widzących, w tym warsztaty z „białą laską”. Dyrektor Ośrodka dla niewidomych „Nestor” w Muszynie, Iwona Szumowska – Kin, w związku z pobytem grupy z koła w Głuszycy zapewniła dodatkowe, nieodpłatne usługi rehabilitacyjne i opiekę lekarską. W imieniu członków Polskiego Związku Niewidomych Koło w Głuszycy i swoim składam szczególne podziękowania za przyznaną dotację dla Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, bez której wyjazd niebyły możliwy – podkreśla prezes Bogumiła Kochanek.
(RED)

REKLAMA