https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ile nas kosztuje władza?

Zarobki włodarzy naszych gmin i miast zawsze budzą emocje. Tym bardziej, że nie wszystkim rady gmin i miast zgadzają się dać maksymalne kwoty wynagrodzenia, które są określone w ustawie. Co ciekawe, ich zarobki wcale nie zależą od wielości miast i gmin, ani od wielkości budżetu. Sprawdziliśmy, kto z włodarzy gmin powiatu wałbrzyskiego zarobił najmniej, a kto może stracić najwięcej, jeśli go nie wybiorą ponownie.
rada miejska
 
 
 
 
 
 
 
Analizując zarobki prezydenta Wałbrzycha, burmistrzów miast i wójtów gmin z powiatu wałbrzyskiego bazowaliśmy na oświadczeniach, które są dostępne w Biuletynach Informacji Publicznej za 2013 rok. Zostaliśmy do tego zmuszeni, ponieważ nie wszyscy włodarze opublikowali swoje oświadczenia za rok bieżący w BIP, choć według ustawy powinny być – na 2 miesiące przed końcem kadencji (czyli do 21 września br.) – przez nich opublikowane… A dotychczas obowiązku tego nie dopełnili burmistrz Jedliny Zdroju Leszek Orpel i wójt Starych Bogaczowic Leszek Świętalski.
Z ubiegłorocznych oświadczeń wynika, że wśród szefów gmin wiejskich najwięcej zarobił wójt Starych Bogaczowic Leszek Świętalski, a wśród burmistrzów i prezydentów (jest tylko jeden) prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej (patrz tabela).
Wśród wójtów najmniejszą gminą (pod względem liczby mieszkańców) zarządza Leszek Świętalski, ale zarabiał więcej – nawet o 22% więcej (o około 27 tys. zł rocznie więcej) niż wójt Czarnego Boru. Wśród włodarzy naszego regionu zarobili od niego więcej tylko Roman Szełemej i Leszek Orpel. Jednak przeliczając koszt wynagrodzenia szefów gmin na jednego mieszkańca, to Roman Szełemej okazuje się władzą najtańszą – kosztuje zaledwie 1 zł 44 grosze rocznie na jednego mieszkańca, podczas gdy rekordziści kosztują podatników blisko 25 razy więcej „per capita”. Najwięcej w tym ujęciu kosztuje swoich mieszkańców wójt Starych Bogaczowic – aż 35 zł 46 gr rocznie.
Wysokie wynagrodzenia samorządowców budzą emocje wśród mieszkańców naszego regionu, który do bogatych nie należy. Warto jednak podkreślić, że wysokość wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów przegłosowują radni. Widać, że w niektórych gminach i miastach potrafią oni ograniczyć apetyt władzy na pieniądze, ale nie dzieje się tak w każdej gminie.
(RED)
 

Gmina Wójt Burmistrz Prezydent Liczba mieszk. Koszt na mieszkańca
Stare Bogaczowice – Leszek Świętalski 148 643,04 —————— ——————– 4191 35,46
Czarny Bór – Adam Górecki 121 661,91 —————— ——————– 4843 25,12
Walim – Adam Hausman 129 282,25 —————— ——————– 5681 22,75
Szczawno Zdrój – Tadeusz Wlaźlak —————– 125 569,66 ——————– 4818 26,06
Jedlina – Zdrój – Leszek Orpel —————– 159 293,29 ——————– 4816 33,07
Głuszyca – Alicja Ogorzelec —————–   95 216,53 ——————– 8913 10,68
Boguszów – Gorce – Waldemar Kujawa —————– 146 769,18 ——————– 15 712 9,34
Mieroszów – Andrzej Laszkiewicz —————– 118 237,20 ——————– 6802 17,38
Wałbrzych – Roman Szełemej —————– ——————- 160 951,86 111709 1,44

* Dochód na podstawie oświadczeń majątkowych z BIP. Obejmuje wyłącznie dochód z pełnienia funkcji wójta, burmistrza lub prezydenta w roku 2013.

REKLAMA

Kliknij tutaj