https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Głuszyca zasługuje na więcej

Nazywam się Ewa Dorosz – jestem Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Głuszycy. W nadchodzących wyborach samorządowych kandyduję na stanowisko Burmistrza. Chciałabym opowiedzieć o moim –naszym programie wyborczym. Podkreślam to naszym, ponieważ w powstaniu tego programu uczestniczyło wiele osób. Przede wszystkim kandydaci na głuszyckich radnych skupieni w moim Komitecie Wyborczym – KWW Ewy Dorosz, byli to także przedsiębiorcy, pracownicy oświaty i kultury oraz głuszyccy sportowcy.

 Radni (1)

GŁUSZYCA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ takie posłanie niesiemy naszym hasłem wyborczym. Jest ono kwintesencją naszej oceny przeszłości i ambitnych planów na przyszłość.

     Nasz program oparliśmy na 3 filarach:

 • PARTNERSTWIE,
 • ZAUFANIU,
 • WSPÓŁPRACY.

Poruszamy w nim obszerne spektrum problemów naszego miasta oraz prezentujemy pomysły na rozwój Głuszycy.
Najważniejszą i najpilniejszą sprawą jest wg nas kwestia bardzo wysokiego zadłużenia – tym zajmiemy się niezwłocznie po wyborach. Niezbędna jest dogłębna analiza sytuacji finansowej gminy, a następnie restrukturyzacja i obniżenie kosztów obsługi długu. Wycofamy się ze współpracy z para-bankami. Podejmiemy również działania, które pomogą w rozwoju Głuszycy:

 1. Zwiększymy skuteczność Urzędu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 2. Jako priorytet stawiamy sobie wspieranie i rozwój przedsiębiorczości.
 3. W miarę realnych możliwości ograniczymy obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców.
 4. Podjęte zostaną starania zmierzające do utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej w Głuszycy.
 5. Przygotujemy pakiet preferencji dla podmiotów tworzących miejsca pracy i inwestujących w Gminie.
 6. Pomożemy przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków unijnych.
 7. Uprościmy formalności związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej.
 8. Nawiążemy współpracę z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość.

Priorytetem w realizacji inwestycji będzie sięganie po środki zewnętrzne. W tym celu wyodrębnimy specjalną komórkę w urzędzie.

Spółki gminne otrzymają należne wsparcie. Zmienimy styl pracy i relacje z lokatorami mieszkań gminnych ZUMIK-u. W „mieszkaniówce” nastąpią istotne zmiany. Wszelkie remonty i inwestycje będą realizowane w oparciu o fundusze BGK. Skorzystamy ze państwowych środków finansowych, wspierających budownictwo komunalne. Rozpoczniemy budowę mieszkań komunalnych.

Usprawnimy system zamiany mieszkań. Ułatwimy osobom w trudnej sytuacji materialnej odpracowywanie zadłużenia czynszowego.

Nie dopuścimy do sytuacji, w której dostawcy mediów grożą ich odcięciem z powodu braku płatności.

Postawimy także na rozwój turystyki – naszego głuszyckiego skarbu. Agroturystyce wskażemy źródła pozyskiwania środków na rozwój,  zajmiemy się promocją naszych przedsiębiorców z tej branży.

Żaden z mieszkańców Głuszycy znajdujący się w trudnej sytuacji nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Będziemy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  korzystali ze wszystkich możliwych projektów, aktywizujących i pomagających naszym mieszkańcom. Zapewnimy niezbędny w takich przypadkach wkład własny.

Bezpieczeństwo mieszkańców to kolejny priorytet naszego programu. Podejmiemy szerszą współpracę z Policją, a pierwsze kamery monitoringu w Głuszycy pojawią się już w 2015r.

Położymy nacisk na rozwój sportu w naszej Gminie. Udzielimy wszelkiego wsparcia klubom sportowym. Zwiększymy liczbę ogłaszanych konkursów na szkolenie młodzieży i sportowców. Dla młodzieży wykonamy skate-park, a dla starszych tzw. „siłownię terenową”.
 
Podkreślam, że podstawą naszego działania jest dialog i konsultacje społeczne. Stawiamy na cykliczne spotkania z mieszkańcami, z uczestnictwem zarządców nieruchomości, służb bezpieczeństwa i innych – nie tylko przed wyborami ale w trakcie całej kadencji.

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w godzinach popołudniowych aby umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie mieszkańców.

 
W moim komitecie jest wielu Głuszyczan, z doświadczeniem samorządowym i biznesowym, dających rękojmię rzetelnej i uczciwej pracy na rzecz naszej Gminy. Wszyscy kandydaci na przyszłych rajców są od lat zaangażowani w pracę na rzecz naszej „małej ojczyzny”.
 
Zachęcam wszystkich do zapoznania się z naszym programem na stronie www: ewadorosz.pl. Mówimy w nim także o oświacie, kulturze, komunikacji i pozostałych ważnych tematach.
Tam też zaprezentowani zostali kandydaci na Radnych KWW Ewy Dorosz GŁUSZYCA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ
 
Zapraszam wszystkich na Konwencję Wyborczą, która odbędzie się już 06 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy o godz. 17.00. Do zobaczenia!
 
Publikacja przygotowana i sfinansowana przez KWW Ewy Dorosz GŁUSZYCA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ

REKLAMA