https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Akcja Znicz

Przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek, które przypadają w ten weekend, są na ukończeniu. Przy cmentarzach we wszystkich miejscowościach panuje wzmożony ruch. – Apelujemy o ostrożność i uwagę – mówią policjanci, którzy na drogach prowadzą Akcję Znicz.
urnarium
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu prowadzi prace porządkowe przy wałbrzyskich nekropoliach. Miejski Zakład Usług Komunalnych, który odpowiada za utrzymanie trzech miejskich cmentarzy przy ul. Moniuszki, ul. Cmentarnej i ul. Żeromskiego informuje, że w tym roku większa będzie liczba toalet i pojemników na śmieci. Ponadto pracownicy MZUK będą pełnić dyżury na miejskich cmentarzach, udzielając informacji i pomocy mieszkańcom. 1 listopada autobusy komunikacji miejskiej kursować będą według rozkładu jazdy ważnego w dni robocze z wyjątkiem linii nr 4, która kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie liczby kursów).
 
Od 31.10.2014r. do 02.11.2014r. obowiązywać będzie następująca zmiana w organizacji ruchu na ul. Sikorskiego:
– odcinek między ul. Przemysłową i Moniuszki: na wydzielonych pasach ruchu od skrzyżowania z ul. Przemysłową oraz od skrzyżowania z ul. Moniuszki na skrajnych pasach przy chodnikach zostaną wyznaczone miejsca postojowe;
– odcinek między ul. Skarżyską a skrzyżowaniem z ul. Przemysłową -Beethovena: w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych na ul. Sikorskiego, zostanie udostępniona zachodnia jezdnia z przeznaczeniem na parking. Po obu stronach jedni zostaną wyznaczone miejsca postojowe, dla ruchu pojazdów samochodowych pozostanie pas środkowy jako jednokierunkowy. Wjazd na parking odbywać się będzie od skrzyżowania z ul. Skarżyską (kierunek Sobięcin) oraz łącznicą prowadzącą od ul. 1 Maja.
Od 1.11.2014r. do 02.11.2014r. obowiązywać będą następujące zmiany w organizacji ruchu:
Ul. Przemysłowa: obowiązywać będzie zakaz ruchu z wyłączeniem zaopatrzenia, TAXI i mieszkańców ul. Przemysłowej dla tych pojazdów na ul. Przemysłowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od pl. Na Rozdrożu do ul. Sikorskiego. Obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania, pojazd pozostawiony w godzinach 8.00-18.00 zostanie usunięty na koszt właściciela. Na ul. Przemysłowej przed skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego zostanie wprowadzony nakaz jazdy w prawo.
Ul. Pułaskiego: obowiązywać będzie zakaz ruchu w obu kierunkach z wyłączeniem taksówek. Odcinek między cmentarzami będzie trwale wygrodzony, nie będzie możliwy dojazd do Cmentarza przy parafii Św. Barbary od strony ul. Pułaskiego.
Ul. Moniuszki: po stronie byłego Komisariatu, na odcinku od Komisariatu do skrzyżowania z ul. Sikorskiego, zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania, na nieużytkowanym chodniku na ul. Moniuszki oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Południową do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego będzie można parkować.
Ul. Wyszyńskiego: na odcinku od skrzyżowania z ul. Piętnastolecia do skrzyżowania z ul. Broniewskiego będzie wprowadzony zakaz zatrzymywania, po stronie Kościoła przy ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do Broniewskiego będzie można parkować.
Ul. Żeromskiego: obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Bema.
Ul. Wańkowicza: obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania na odcinku od ul. Duboisa do ul. Bema po jednej stronie jedni, po drugiej stronie jezdni zostaną wyznaczone miejsca postojowe.
Ul. Piaskowa: obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania na całej długości drogi. Ulica będzie otwarta dla ruchu do czasu zapewnienia przejezdności. W przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu ulica Piaskowa zostanie zamknięta dla ruchu przez Straż Miejską.
Ul. Cmentarna: obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania na całej długości drogi.
Ul. Poznańska: na drodze dojazdowej do cmentarza obowiązywać będzie zakaz ruchu w obu kierunkach z wyłączeniem taksówek.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj