https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbudują obwodnice

Powoli spełniają się marzenia mieszkańców Czarnego Boru i Boguszowa Gorc, którzy od dziesięcioleci czekają na ograniczenie ruchu samochodów. W obu gminach niedługo powstaną obwodnice.
obwodnica czarnegpo boru
Zakończyły się prace związane z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D i ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 951 tys. zł, z czego dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosło 759 362 zł, co stanowi prawie 80 procent wartości inwestycji.
– Była to inwestycja, która ułatwi gminie Czarny Bór realizację budowy obwodnicy, przez co samochody z urobkiem z pobliskiej kopalni melafiru nie będę poruszać się przez centrum miejscowości – wyjaśnia Andrzej Lipiński, wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego.
Tymczasem po koniec sierpnia odbyło się przekazanie placu pod budowę I etapu obwodnicy Czarnego Boru firmie wykonawczej. Data przekazania placu budowy stanowi historyczny moment dla mieszkańców gminy Czarny Bór. Gmina na przestrzeni ostatnich 30 lat nigdy nie była tak blisko od realizacji kluczowej i długo oczekiwanej inwestycji.
– Cieszy mnie, że w tak krótkim czasie, bo w niespełna 3 lata, udało się przejść całą procedurę projektową, uzyskać dofinansowanie z dwóch źródeł, wyłonić wykonawcę i rozpocząć budowę. Wierzę, że jeśli tempo prac będzie tak imponujące jak do tej pory, to w ciągu najbliższych 2 lat uda nam się wybudować całą obwodnicę – mówi Adam Górecki, wójt gminy Czarny Bór.
Całkowity koszt I etapu budowy wyniesie ponad 1,1 mln zł. Warto przypomnieć, że Starostwo Powiatowe wesprze finansowo inwestycję na mocy porozumienia kwotą 100 tys. zł.  Środki w kwocie 550 tys. zł. udało się także pozyskać z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Aktualnie prowadzona jest wycinka drzew oraz przygotowywanie poboczy pod poszerzenie drogi.
Z kolei burmistrz Boguszowa-Gorc, Waldemar Kujawa i prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zawarli porozumienie, na mocy którego wspólnie zaprojektują obwodnicę. Przedsięwzięcie ma być częścią „drogi sudeckiej” prowadzącej z Kamiennej Góry przez Wałbrzych, Jedlinę Zdrój, Nową Rudę aż do Kłodzka. Sporządzenie dokumentacji ma zająć około roku, a zadanie ma zostać sfinansowane z budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
– Naszej gminie zależy przede wszystkim na stworzeniu drogi omijającej centrum Boguszowa. To dla nas priorytet na najbliższe lata – mówi burmistrz Waldemar Kujawa. – Jej wybudowanie poprawi bezpieczeństwo na drogach i komfort życia mieszkańców zamieszkałych wzdłuż aktualnej drogi wojewódzkiej, czyli ulic: Wałbrzyskiej, Fornalskiej, Kamieniogórskiej, Buczka. Może się ona także stać tym elementem, który pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj