https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szczawieńskie inwestycje

Trwają prace przy realizacji wielomilionowych inwestycji w Szczawnie-Zdroju: budowa kompleksu oświatowo-sportowo- rekreacyjnego przy ul. Słonecznej oraz zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany.
sloneczna polana
 
 
 
 
Prace związane z budową kompleksu przy ul. Słonecznej rozpoczęły się już w listopadzie 2013 r., a ich zakończenie zaplanowano na 2015 r. Postęp prac widoczny jest gołym okiem, budowa jest mocno zaawansowana i przebiega planowo. Budynek hali będzie się składał z pełnowymiarowej sali sportowej z areną główną, umożliwiającą przeprowadzenie zajęć szkolnych, treningów i zawodów sportowych. W planie jest się budowę widowni dla 300 osób. Arena główna umożliwi organizację widowisk lub imprez estradowych. W budynku będzie węzeł sanitarny, szatnie, pomieszczenia na sprzęt sportowy, kotłownia itd. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstaną przyłącza wodno – kanalizacyjne, elektryczne i telekomunikacyjne.
Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe rozpoczęto w maju bieżącego roku, a zakończenie prac zaplanowano już na jesień. Budowa jest mocno zaawansowana, a prace przebiegają terminowo. Widać już ściany budynku klubowego, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy pod plac zabaw. W wyniku zagospodarowania części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany, powstanie pawilon klubowo-socjalny, w którym zlokalizowane będą m.in. ogólnodostępne toalety, szatnie, punkt konsumpcyjny, pomieszczenie biurowe i magazynowo-garażowe, a na zewnętrznej ścianie – niewielka ścianka wspinaczkowo-boulderingowa. Ponadto powstaną m.in. ścieżka fitness wyposażona w różnorodne urządzenia do zewnętrznych ćwiczeń oraz terenowe miejsca wypoczynkowe, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, wyposażony w urozmaicone urządzenia zabawowe, terenowe miejsca wypoczynkowe w postaci leżaków zewnętrznych zgrupowanych w pary. Wykonana zostanie niezbędna infrastruktura techniczna (instalacja wodno-kanalizacyjna i elektroenergetyczna), powstaną ciągi piesze. Zagospodarowany teren wyposażony będzie w elementy małej architektury typu ławki parkowe, siedziska widowni toru rowerowego, stojaki rowerowe, pojemniki na śmieci itp.
(RED)
 
W Szczawnie – Zdroju powstają nowe obiekty sportowo – rekreacyjne.

REKLAMA

Click Here