https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Monitoring na Podzamczu

Od kilku miesięcy Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w Wałbrzychu, szczególny nacisk w swej działalności kładzie na sprawy związane z bezpieczeństwem w tej największej wałbrzyskiej dzielnicy. Dzięki pomocy policji i straży miejskiej opracowano mapę zagrożeń i określono miejsca, w których zainstalowanie monitoringu mogłoby znacznie ograniczyć występowanie niepokojących zjawisk i naruszeń prawa.
Podzamcze
 
 
 
 
Wytypowano 8 miejsc, w których mają być umieszczone kamery:
1. Ul. Hetmańska na wysokości nr 82. Kamera objęłaby ciąg ul. Hetmańskiej i przejście w kierunku ul. Grodzkiej przy „Bazarze”, a także wejście do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21.
2. Ul. Grodzka na wysokości nr 32. Kamera objęłaby ciąg ul. Grodzkiej ze znajdującymi się tam parkingami, placem zabaw oraz wejściem do PSP nr 21 i Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka”.
3. Ul. Kasztelańska na wysokości nr 9. Kamera objęłaby część ul. Grodzkiej i Kasztelańskiej oraz Jana Pawła II.
4. Ul. Kasztelańska 5-7 na budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 2 od strony ul. Grodzkiej (tzw. deptaka).
5. Ul. Blankowa na wysokości nr 50. Monitorowane byłoby skrzyżowanie ul. Blankowej z ul. Palisadową oraz przejście w kierunku ul. Fortecznej i Jana Pawła II. Kamera objęłaby część drogi w kierunku SP nr 26, przychodni zdrowia oraz placówek handlowo-usługowych.
6. Ul. Palisadowa 46. Kamera objęłaby nowo wybudowany kompleks sportowo-rekreacyjny na terenie ZSI nr 26, kompleks rekreacyjny z placem zabaw przy ul. Fortecznej 3-17 oraz teren parkingu przy ul. Fortecznej 17-35 wraz z przyległymi placówkami handlowo-usługowymi.
7. Ul. Forteczna. Kamera objęłaby ciąg ul. Fortecznej oraz skrzyżowania tej ulicy z ul. Jana Pawła II, parking przy ul. Fortecznej 19-3, teren rekreacyjny przy lokalu „Fantazja” wraz z ciągiem pieszym w kierunku ul. Palisadowej i znajdującymi się tam placówkami handlowo-usługowymi, m.in. sklepami z alkoholem.
8. Ul. Jana Pawła II. Kamera monitorowałaby ul. Jana Pawła II wraz z kompleksem nowo powstających bloków z mieszkaniami komunalnymi, teren kościoła, placówek handlowych oraz część ul. Kasztelańskiej oraz ciągi piesze w kierunku ulic: Palisadowej, Blankowej i Fortecznej (rejon lokalu „Fantazja”).
RWS Podzamcze dziękuje zastępcy naczelnika wydziału prewencji I Komisariatu Policji w Wałbrzychu podkomisarzowi Grzegorzowi Korzyckiemu, za prezentacje multimedialne z udziałem prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja oraz członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”. Ich celem było poinformowanie o miejscach, w których często dochodzi do zakłócania spokoju i porządku publicznego. Istotny udział w tych prezentacjach miał też kierownik sekcji patrolowo-prewencyjnej Straży Miejskiej w Wałbrzychu Zygmunt Pala.
Z zainstalowaniem monitoringu ściśle wiąże się budowa siłowni zewnętrznej, która byłaby zlokalizowana w rejonie ul. Grodzkiej i kościoła parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Obu zagadnieniom mogącym w wydatny sposób wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na Podzamczu, Rada nadała priorytet. Ich koordynatorem wybrano Andrzeja Szulca.
– Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż instalacja monitoringu nie pociągnie za sobą jakiegokolwiek uszczerbku dla drzew i krzewów na Podzamczu i chciałem w związku z tym zdecydowanie zaprzeczyć zgłaszanym w tej sprawie wątpliwościom  przez mieszkańców osiedla – powiedział przewodniczący Rady Jerzy Frajnagiel.
W dniach 1-10 września można będzie poprzeć w głosowaniu oba projekty. Odbędzie się ono w PSP nr 26. Poza tym przewidziano głosowanie za pośrednictwem Internetu oraz Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
Andrzej Basiński
 

REKLAMA

Kliknij tutaj