https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Milionowe szkody

Powołana przez starostę wałbrzyskiego komisja oszacowała wstępnie starty powstałe w wyniku ulew, które przeszły nad powiatem wałbrzyskim w nocy z 30 na 31 lipca. – Szczegółowy protokół szkód zostanie przesłany do wojewody dolnośląskiego w przeciągu 30 dni. Już dziś możemy jednak stwierdzić, że straty wyniosły blisko 4 miliony złotych – wyjaśnia Mateusz Mykytyszyn, asystent starosty ds. kontaktów z mediami.
ulewa studzienka wybija
 
 
 
 
– W nocy z 30 na 31 lipca gminę Walim nawiedziły intensywne burze oraz obfite opady deszczu. O godzinie 22.00, natychmiast po zaistnieniu realnego zagrożenia, rozpoczęto akcję ratującą dobytki naszych mieszkańców. Do pomocy ochoczo przystąpiły jednostki OSP z Walimia, Zagórza Śląskiego i Dziećmorowic oraz społeczność lokalna. Pomimo wielkiego zaangażowania, w trakcie zaistniałych zjawisk atmosferycznych, mających znamiona klęski żywiołowej, w znacznym stopniu ucierpiały wsie Olszyniec i Niedźwiedzica. Dziękujemy za pomoc, trud oraz ofiarność wszystkim tym, którzy uczestnicząc w akcji ratunkowej, przyczynili się do zmniejszenia skutków nocnej burzy – mówi Adam Hausman, wójt Walimia.
Tej samej nocy ucierpiała także Jedlina – Zdrój.
– Niespotykane opady deszczu spowodowały lokalne zniszczenia i podtopienia na obszarze całej gminy. Ucierpiał także budynek urzędu miasta, w którym zalaniu uległy pomieszczenia biurowe znajdujące się na najniższej kondygnacji. Woda na poziomie 1 metra zniszczyła meble, sprzęt komputerowy, a także dokumenty znajdujące się w dolnych częściach szaf i biurek. Obecnie największym problemem jest odzyskiwanie dokumentów związanych z prowadzonymi sprawami. Część z nich została przekazana specjalistycznej firmie, która w ciągu kilku tygodni poinformuje i dokona możliwej ich regeneracji. Nieczynna jest także kasa, w której uszkodzeniu uległ cały system wpłat. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i ewentualną pomoc, np. dostarczenie niezbędnych dokumentów, pracownikom urzędu miasta zajmujących się państwa sprawami – apeluje Leszek Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.
Nagły przybór wody spowodował uszkodzenie dwóch mostów: w Sierpnicy w gminie Głuszyca i w Michałkowej w gminie Walim. Uszkodzone zostały także drogi w Nieźwiedzicy, Glinnie, Michałkowej i Dziećmorowicach oraz ul. Kolejowa w Głuszycy.
(RED)

REKLAMA