https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dodatkowe stypendia

herb walbrzycha z kwiatow
Prezydent Wałbrzycha, działając na podstawie § 5 ust. 3 Uchwały nr XXI/182/2011 z dnia 28 listopada 2011r. z poźn. zm w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, wyznaczył dodatkowy termin naboru wniosków na stypendia sportowe. Stypendia zostaną przyznane na okres od sierpnia do listopada br. Zaplanowana w budżecie kwota środków finansowych na ten cel wynosi 24 000 zł. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu w terminie do dnia 12 sierpnia 2014r. do godziny 15:30.
Uchwała wraz wnioskiem do pobrania dostępna pod adresem:
http://um.walbrzych.pl/strony/sport_osiagniecia_przyznawanie.htm
(RED)
 

REKLAMA