https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Walimski boom inwestycyjny

Okres letni to czas gorący nie tylko za sprawą słonecznej pogody, ale również ze względu na wiele inwestycji realizowanych w gminie Walim. Sprzyjająca aura w znacznym stopniu pomaga wykonywanym pracom, zmierzającym do polepszenia standardu życia w gminie.
walim inwestycje
 
 
 
 
 
Trwa rewitalizacja parku zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Walimiu, prowadzona pod nazwą „Pępek Krainy Sowiogórskich Tajemnic w Centrum Gminy Walim” Jest to niezwykłe zadanie, realizowane z dotacji pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 200 tys. zł, polegające na budowie siedmiu pięknych, rekreacyjnych altanek, jednej dużej altany oraz zaplecza sanitarnego. Na terenie parku nasadzona została ozdobna roślinność, a także powstanie audiowizualne drzewko. Trwają również prace polegające na utwardzeniu placu przy kościele św. Jadwigi w Walimiu. Zakończenie tego zadania, finansowanego ze środków budżetu gminy, przewidziane jest na koniec lipca br.
Dzięki staraniom gminy, w realizacji są także inwestycje drogowe, finansowane z dotacji celowych budżetu państwa. Ich wynikiem jest odbudowa ponad kilometrowego odcinka ul. Górnośląskiej w Walimiu oraz drogi niezwykle ważnej turystycznie, prowadzącej z Jugowic w kierunku „Włodarza”. Z udziałem środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych odbudowane zostanie również 300 metrów bieżących drogi w Michałkowej. Natomiast w Walimiu powstanie ok. 80 mb. drogi, będącej łącznikiem pomiędzy ul. Różaną, a drogą powiatową, finansowanej z budżetu gminy. Znaczące utrudnienia w komunikacji sprawił remont ul. 3-go Maja w Walimiu, obejmujący przebudowę jezdni od Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu w kierunku miejscowości Rzeczka. Zakończenie inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przewidziane jest na 1 września 2014 roku. Na tym odcinku należy zachować również szczególną ostrożność ze względu na budowę sieci kanalizacyjnej w Walimiu oraz Rzeczce. Planowane zakończenie prac 1 etapu, przewidziane jest na 31 sierpnia 2014 roku.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close