https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

OSK sprząta świat

Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, otrzymał status lokalnego koordynatora 21. edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska”, organizowanej przez Fundację Nasz Ziemia. W tym roku kampania przebiega pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!” i realizowana będzie przez OSK w okresie wakacji.
 
PLAKAT
 
 
 
 
 
Uczestnicy wakacyjnych zajęć w ośrodku, będą uczestniczyli w warsztatach i prelekcjach związanych z bezpiecznym oraz przyjaznym środowisku poruszaniem się na szlakach turystycznych. Będą mogli ponadto wykorzystać zdobyta wiedzę biorąc udział w wycieczkach krajoznawczych, podczas których przekazywane będą informacje na temat ochrony środowiska i zachowań turystów na szlakach.
Wszyscy uczestnicy wakacyjnych zajęć w OSK otrzymają ilustrowany poradnik „Turysto! Szanuj środowisko!”. Wersja elektroniczna poradnika dostępna jest na: http://nasza-ziemia.pl/files/poradnik-turystyczny_int.pdf. Działania realizowane będą przy merytorycznym wsparciu Fundacji RECAL oraz Zespołu Dolnośląskich Parków Krajobrazowych.
(BAS)

REKLAMA