https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bilans dodatni

Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w Wałbrzychu zebrała się po raz ostatni przed wakacjami, by przyjąć uchwałę dotyczącą m.in. projektów związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa na tym największym wałbrzyskim osiedlu. – Tym razem przerwa w naszych pracach potrwa tylko miesiąc i wznowimy je w sierpniu, gdyż Radę czeka sporo pilnych spraw do załatwienia – stwierdził jej przewodniczący Jerzy Frajnagiel.
 
Bezpieczenstwo-Podzamcze
 
 
 
 
 
 
Przedstawione sprawozdanie ilustruje intensywność, ale i efektywność działalności Rady w minionym półroczu, której wizytówką staje się zespół ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym. Wszystko, co z nim związane, uznano za priorytet w pracach RWS.
Wspomniany zespół odbył 12 posiedzeń z udziałem m.in. przedstawicieli policji, straży miejskiej, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, podzamczańskich spółdzielni mieszkaniowych, obu osiedlowych parafii, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, Wałbrzyskiej Sieci Internetowej Eko-Net oraz Fundacji Razem i Merkury. W trakcie prac omawiano zagrożenia występujące na Podzamczu i na tej podstawie wyznaczono lokalizację monitoringu na mieniu gminy. Lustrację proponowanych miejsc instalacji kamer, przeprowadzono z udziałem kierownika Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
– Monitoring służyć ma ograniczeniu przestępczości i wzrostowi poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla – podkreślano na posiedzeniach zespołu.
Ściśle z tym związana jest kolejna inicjatywa RWS – budowa siłowni zewnętrznej, której powstanie powinno przyczynić się do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej, zdrowia i jakości życia mieszkańców. Szczególną aktywność w tym zakresie wykazał członek RWS Stanisław Drabik.
We wspomnianej uchwale przyjęto też projekt uruchomienia w siedzibie RWS punktu konsultacyjnego, który od października prowadzić będą pracownicy Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej MOPS. Ponadto zatwierdzono projekt ulotki i plakatu, które mają zachęcić podzamczan do głosowania we wrześniu w sprawie proponowanych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na osiedlu.
Andrzej Basiński

REKLAMA

Click Here