https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bilans dodatni

Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w Wałbrzychu zebrała się po raz ostatni przed wakacjami, by przyjąć uchwałę dotyczącą m.in. projektów związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa na tym największym wałbrzyskim osiedlu. – Tym razem przerwa w naszych pracach potrwa tylko miesiąc i wznowimy je w sierpniu, gdyż Radę czeka sporo pilnych spraw do załatwienia – stwierdził jej przewodniczący Jerzy Frajnagiel.
 
Bezpieczenstwo-Podzamcze
 
 
 
 
 
 
Przedstawione sprawozdanie ilustruje intensywność, ale i efektywność działalności Rady w minionym półroczu, której wizytówką staje się zespół ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym. Wszystko, co z nim związane, uznano za priorytet w pracach RWS.
Wspomniany zespół odbył 12 posiedzeń z udziałem m.in. przedstawicieli policji, straży miejskiej, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, podzamczańskich spółdzielni mieszkaniowych, obu osiedlowych parafii, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, Wałbrzyskiej Sieci Internetowej Eko-Net oraz Fundacji Razem i Merkury. W trakcie prac omawiano zagrożenia występujące na Podzamczu i na tej podstawie wyznaczono lokalizację monitoringu na mieniu gminy. Lustrację proponowanych miejsc instalacji kamer, przeprowadzono z udziałem kierownika Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
– Monitoring służyć ma ograniczeniu przestępczości i wzrostowi poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla – podkreślano na posiedzeniach zespołu.
Ściśle z tym związana jest kolejna inicjatywa RWS – budowa siłowni zewnętrznej, której powstanie powinno przyczynić się do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej, zdrowia i jakości życia mieszkańców. Szczególną aktywność w tym zakresie wykazał członek RWS Stanisław Drabik.
We wspomnianej uchwale przyjęto też projekt uruchomienia w siedzibie RWS punktu konsultacyjnego, który od października prowadzić będą pracownicy Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej MOPS. Ponadto zatwierdzono projekt ulotki i plakatu, które mają zachęcić podzamczan do głosowania we wrześniu w sprawie proponowanych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na osiedlu.
Andrzej Basiński

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close