https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kanalizacja w toku

W wielu miejscach Świebodzic trwają intensywne prace związane z budową oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ze względu na priorytetowy charakter robót i konieczność zachowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego, w czasie ich wykonywania występować mogą utrudnienia komunikacyjne.
 
kanalizacja
 
 
 
 
 
Aktualnie prace prowadzone są na ulicach M. Skłodowskiej-Curie, Chmielnej oraz Sikorskiego, a następnie przeniesione zostaną na ul. Ofiar Oświęcimskich. W rejonie ul. M. Skłodowskiej-Curie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 niemożliwy jest wjazd na posesje znajdujące się na linii wykonywania wykopów. Dojazd do posesji, przy których nie są w danym momencie wykonywane głębokie wykopy, możliwy jest od ul. Browarowej lub ul. Metalowców. W przypadku ul. Chmielnej, w okresie wykonywania robót, wjazd na nią będzie zamknięty, za wyjątkiem Mieszkańców i pojazdów uprzywilejowanych służb ratowniczo-interwencyjnych. Podobnie, jak na ul. M. Skłodowskiej-Curie, tak i tu, w godzinach od 7:00 do 18:00 niemożliwy będzie dojazd do posesji, przy których prowadzone są prace. Na ul. Sikorskiego prace trwać będą do początku lipca. Na odcinkach prowadzenia robót przejazd jezdnią będzie odbywał się po jednym pasie ruchu. W miejscach przekopów, do czasu położenia asfaltu, wyłożony będzie tłuczeń umożliwiający przejazd – prosimy o zachowanie ostrożności. Po ukończeniu robót na ul. Sikorskiego w plac budowy zmieni się ul. Ofiar Oświęcimskich. Tu również utrudnienia w ruchu przybiorą postać zwężenia jezdni do jednego pasa na odcinkach, na których w danym momencie prowadzone będą prace. Zakończenie inwestycji, w której skład wchodzą ponadto prace na ul. Jeleniogórskiej i Mikulicza, zaplanowano na rok 2015.
(RED)

REKLAMA

Click Here