https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Minister na powiatowych drogach

Stanisław Huskowski – sekretarz stanu, odpowiadający za sprawy administracji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odwiedził powiat wałbrzyski. W towarzystwie starosty i jego zastępcy oraz wójtów i burmistrzów odwiedził drogi, które wyremontowano ze środków na zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, przyznawanych przez ministerstwo.
 
huskowski_czarny_bor
 
 
 
 
 
 
Stanisław Huskowski urodził się 24 kwietnia 1953 r. we Wrocławiu. Ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Potem był asystentem w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Jest samorządowcem i parlamentarzystą z opozycyjnym stażem. Od 1978 zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej, w 1980 roku organizował „Solidarność” na Dolnym Śląsku. W stanie wojennym aresztowany i internowany. Uczestniczył w pracach podziemnej „S” pracując równocześnie jako m.in. nauczyciel, technik medyczny i zaopatrzeniowiec w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym. Tuż przed stanem wojennym, w 1981 r., wspólnie z Józefem Piniorem uczestniczył w ukryciu 80 milionów złotych dolnośląskiej „Solidarności”. O tej historii opowiada film Waldemara Krzystka „80 milionów” z 2011 r. Po wyborach 1989 r. zaangażował się w propagowanie idei samorządności lokalnej, organizując struktury ogólnopolskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 1994 roku przez dziesięć lat był radnym Rady Miejskiej Wrocławia. Był wiceprzewodniczącym rady, wiceprezydentem i prezydentem Wrocławia (od sierpnia 2001 do listopada 2002). W 2004 roku został wybrany senatorem, a w V i VI kadencji – posłem. 6 czerwca 2013 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
– W imieniu mieszkańców przekazuję panu podziękowania, bo jeszcze nigdy gmina Czarny Bór nie dostała tak dużych pieniędzy na usuwanie skutków powodzi – powiedział Adam Górecki, wójt Czarnego Boru, podczas spotkania z wiceministrem Stanisławem Huskowskim.
Wiceminister wizytował inwestycje prowadzone w powiecie wałbrzyskim przy udziale ministerialnych funduszy. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu w 2013 roku na remonty dróg w Gostkowie, Różanej, Grzędach i odbudowę mostu w Czarnym Borze wydało ponad 4 mln. 633 tys. zł. To ostatnie zadanie jest obecnie kontynuowane i razem z przewidzianymi remontami kolejnych odcinków dróg Rzeczka – Walim oraz Różana-Kochanów, ich koszt wyniesie w tym roku ponad 2 mln. 100 zł. Środki na remonty pochodzą w prawie 80 proc. z puli ministerstwa administracji i cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W tym roku, z rąk wiceministra Huskowskiego, promesy na dofinansowanie z funduszu na usuwanie klęsk żywiołowych na drogi, które ucierpiały w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2011 i 2013 roku dostał wójt Czarnego Boru, z kolei burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odebrała dwie promesy o łącznej wartości 0,5 miliona złotych. Pozyskana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie odbudowy dwóch mostów w Głuszycy Górnej oraz na kontynuację prac przy infrastrukturze technicznej cieku wodnego „R-20” w Grzmiącej.
– Cieszę się widząc, jak dobrze w powiecie wałbrzyskim wykorzystywane są te pieniądze – chwalił naszych samorządowców wiceminister Stanisław Huskowski. – Dobrze zrealizowane inwestycje ułatwiają pozyskiwanie kolejnego wsparcia i mogę zapewnić, że jeszcze w tym roku będą z mojego ministerstwa jakieś środki na kolejne przedsięwzięcia w gminach powiatu wałbrzyskiego.
(RAD)
 
Wiceminister Stanisław Huskowski (drugi od prawej) podczas wizytacji inwestycji w Czarnym Borze.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close