https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Minister na powiatowych drogach

Stanisław Huskowski – sekretarz stanu, odpowiadający za sprawy administracji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odwiedził powiat wałbrzyski. W towarzystwie starosty i jego zastępcy oraz wójtów i burmistrzów odwiedził drogi, które wyremontowano ze środków na zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, przyznawanych przez ministerstwo.
 
huskowski_czarny_bor
 
 
 
 
 
 
Stanisław Huskowski urodził się 24 kwietnia 1953 r. we Wrocławiu. Ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Potem był asystentem w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Jest samorządowcem i parlamentarzystą z opozycyjnym stażem. Od 1978 zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej, w 1980 roku organizował „Solidarność” na Dolnym Śląsku. W stanie wojennym aresztowany i internowany. Uczestniczył w pracach podziemnej „S” pracując równocześnie jako m.in. nauczyciel, technik medyczny i zaopatrzeniowiec w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym. Tuż przed stanem wojennym, w 1981 r., wspólnie z Józefem Piniorem uczestniczył w ukryciu 80 milionów złotych dolnośląskiej „Solidarności”. O tej historii opowiada film Waldemara Krzystka „80 milionów” z 2011 r. Po wyborach 1989 r. zaangażował się w propagowanie idei samorządności lokalnej, organizując struktury ogólnopolskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 1994 roku przez dziesięć lat był radnym Rady Miejskiej Wrocławia. Był wiceprzewodniczącym rady, wiceprezydentem i prezydentem Wrocławia (od sierpnia 2001 do listopada 2002). W 2004 roku został wybrany senatorem, a w V i VI kadencji – posłem. 6 czerwca 2013 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
– W imieniu mieszkańców przekazuję panu podziękowania, bo jeszcze nigdy gmina Czarny Bór nie dostała tak dużych pieniędzy na usuwanie skutków powodzi – powiedział Adam Górecki, wójt Czarnego Boru, podczas spotkania z wiceministrem Stanisławem Huskowskim.
Wiceminister wizytował inwestycje prowadzone w powiecie wałbrzyskim przy udziale ministerialnych funduszy. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu w 2013 roku na remonty dróg w Gostkowie, Różanej, Grzędach i odbudowę mostu w Czarnym Borze wydało ponad 4 mln. 633 tys. zł. To ostatnie zadanie jest obecnie kontynuowane i razem z przewidzianymi remontami kolejnych odcinków dróg Rzeczka – Walim oraz Różana-Kochanów, ich koszt wyniesie w tym roku ponad 2 mln. 100 zł. Środki na remonty pochodzą w prawie 80 proc. z puli ministerstwa administracji i cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W tym roku, z rąk wiceministra Huskowskiego, promesy na dofinansowanie z funduszu na usuwanie klęsk żywiołowych na drogi, które ucierpiały w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2011 i 2013 roku dostał wójt Czarnego Boru, z kolei burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odebrała dwie promesy o łącznej wartości 0,5 miliona złotych. Pozyskana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie odbudowy dwóch mostów w Głuszycy Górnej oraz na kontynuację prac przy infrastrukturze technicznej cieku wodnego „R-20” w Grzmiącej.
– Cieszę się widząc, jak dobrze w powiecie wałbrzyskim wykorzystywane są te pieniądze – chwalił naszych samorządowców wiceminister Stanisław Huskowski. – Dobrze zrealizowane inwestycje ułatwiają pozyskiwanie kolejnego wsparcia i mogę zapewnić, że jeszcze w tym roku będą z mojego ministerstwa jakieś środki na kolejne przedsięwzięcia w gminach powiatu wałbrzyskiego.
(RAD)
 
Wiceminister Stanisław Huskowski (drugi od prawej) podczas wizytacji inwestycji w Czarnym Borze.

REKLAMA

Click Here