https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miliony dla gmin

Po około milion złotych dofinansowania dostaną gminy Czarny Bór i Jedlina Zdrój na inwestycje w sieci wodno – kanalizacyjne. Pieniądze przekaże samorząd województwa.
 
promesa czarny bor
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Jedliny Zdroju Leszek Orpel i wójt Czarnego Boru Adam Górecki oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego podpisali umowy o przyznaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”.
W przypadku Jedliny Zdroju kwota dofinansowania wyniesie 1 059 031 zł i stanowi 75 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. W wyniku realizacji umowy zostanie wybudowany kolektor sanitarny, który ma za zadanie zebranie ścieków sanitarnych, a w konsekwencji likwidację szamb przy budynkach mieszkalnych i zakładach usługowych położonych w obrębie Kamieńsk. Stanowić będzie element rozbudowy już realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (etap I) umożliwiającej odprowadzenie ścieków z tej części miasta. Budowa kolektora sanitarnego stanowi także element ochrony dla istniejącego zalewu na potoku Jedlina i zwiększa ilość ścieków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanej oczyszczalni w Jugowicach.
W drugiej naszej gminie pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze”. Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2015 i poprawi funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej rozwiązując problem, z którym mieszkańcy Osiedla Skalników borykają się od wielu lat. W ramach tego zadania zostanie odbudowana nawierzchnia drogowa, będą wykonane miejsca parkingowe oraz chodniki. Zadanie opiewa w sumie na kwotę ok. 2,5 mln zł, a wartość dofinansowania wyniesie ok. 1 mln zł.
 
Także gmina Walim pozyskała kolejne 4 mln. zł na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Walim i Rzeczka w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Gmina Walim wraz z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej  dla mieszkańców miejscowości Walim i Rzeczka. Dotąd wybudowano sieć kanalizacyjną na ul. 3 Maja w Walimiu o długości ok. 800 m.
– Z pozyskanych środków z PROWu oraz funduszy Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu zostanie wykonany pozostały odcinek kanalizacji o długości około 4,2 km. Realizacja projektu nastąpi w terminie od maja 2014 roku do czerwca 2015 roku. Budowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do polepszenia warunków środowiskowych oraz podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości Rzeczka. To kolejny nasz wspólny sukces – mówi Adam Hausman, wójt gminy Walim.
(RED)
 
Więcej w Tygodniku DB 2010 nr 17 (192) z 08.05.2014

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close