https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remontowa obniżka

armii krajowejBilet normalny za 1 zł, a ulgowy za 50 groszy – wprowadzenia takich cen za korzystanie z komunikacji miejskiej w Wałbrzychu chcą członkowie SLD. Działacze tej partii chcą, by obniżone opłaty obowiązywał do zakończenia remontów dróg w mieście. – To jest zwyczajna kiełbasa wyborcza – komentuje pomysł lewicy Artur Torbus z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej Wałbrzycha.
 
– W związku z prowadzeniem dotychczasowych prac remontowych oraz planowanymi remontami kolejnych odcinków wałbrzyskich dróg, zwróciliśmy się do prezydenta Wałbrzycha z wnioskiem o wprowadzenie czasowej obniżki cen biletów komunikacji miejskiej – wyjaśnia Szymon Heretyk, Przewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Wałbrzychu. – Obecne i planowane w niedalekiej przyszłości remonty powodują i potęgować będą przez cały okres ich trwania znaczne komplikacje w ruchu drogowym w mieście. Występujące utrudnienia, zakorkowane ulice, ciągłe przestoje, to wymierne straty nie tylko dla mieszkańców miasta, ale także dla środowiska naturalnego. To także wzrost zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia wałbrzyszan. Należy pamiętać, iż utrudnienia te dotykają zarówno użytkowników prywatnych jak i pojazdy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej oraz innych służb. Czas dotarcia do zdarzenia godzącego w bezpieczeństwo lub zdrowie mieszkańców miasta jest problemem niebagatelnym. W związku z powyższym zwracamy się do prezydenta miasta o czasowe obniżenie cen biletów uprawniających do przejazdu publicznymi środkami transportu w sposób następujący: biletów jednorazowych normalnych do kwoty: 1 zł; biletów jednorazowych ulgowych do kwoty: 0.50 gr; biletów miesięcznych w sposób adekwatny. Obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej powinno objąć okres prowadzonych remontów wałbrzyskich dróg, aż do ich zakończenia. Celem powyższej propozycji jest zachęcenie mieszkańców Wałbrzycha do szerszego korzystania z nowoczesnych środków komunikacji miejskiej dostępnych w Wałbrzychu. Uważamy, że w kontekście prowadzonych obecnych i przyszłych prac drogowych proponowane rozwiązanie zmniejszy liczbę pojazdów na ulicach miasta, usprawni i skróci czas przejazdu w jego granicach. Wpłynie także znacząco na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz środowisko naturalne, co jak wiemy jest jednym z priorytetów pana prezydenta – dodaje Szymon Heretyk.
Pomysł lewicy ma jednak nikłe szanse na realizację.
– Tonący chwyta się brzytwy, bo SLD nie ma nic ciekawego do zaproponowania swoim wyborcom, a w mieście są o półtora kroku za prezydentem i rządząc koalicją. Przecież mamy w Wałbrzychu jedne z najniższych cen biletów w kraju, a przy tym najnowocześniejszy tabor autobusowy w Polsce – ripostuje Artur Torbus, radny PO.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close