https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remontowa obniżka

armii krajowejBilet normalny za 1 zł, a ulgowy za 50 groszy – wprowadzenia takich cen za korzystanie z komunikacji miejskiej w Wałbrzychu chcą członkowie SLD. Działacze tej partii chcą, by obniżone opłaty obowiązywał do zakończenia remontów dróg w mieście. – To jest zwyczajna kiełbasa wyborcza – komentuje pomysł lewicy Artur Torbus z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej Wałbrzycha.
 
– W związku z prowadzeniem dotychczasowych prac remontowych oraz planowanymi remontami kolejnych odcinków wałbrzyskich dróg, zwróciliśmy się do prezydenta Wałbrzycha z wnioskiem o wprowadzenie czasowej obniżki cen biletów komunikacji miejskiej – wyjaśnia Szymon Heretyk, Przewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Wałbrzychu. – Obecne i planowane w niedalekiej przyszłości remonty powodują i potęgować będą przez cały okres ich trwania znaczne komplikacje w ruchu drogowym w mieście. Występujące utrudnienia, zakorkowane ulice, ciągłe przestoje, to wymierne straty nie tylko dla mieszkańców miasta, ale także dla środowiska naturalnego. To także wzrost zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia wałbrzyszan. Należy pamiętać, iż utrudnienia te dotykają zarówno użytkowników prywatnych jak i pojazdy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej oraz innych służb. Czas dotarcia do zdarzenia godzącego w bezpieczeństwo lub zdrowie mieszkańców miasta jest problemem niebagatelnym. W związku z powyższym zwracamy się do prezydenta miasta o czasowe obniżenie cen biletów uprawniających do przejazdu publicznymi środkami transportu w sposób następujący: biletów jednorazowych normalnych do kwoty: 1 zł; biletów jednorazowych ulgowych do kwoty: 0.50 gr; biletów miesięcznych w sposób adekwatny. Obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej powinno objąć okres prowadzonych remontów wałbrzyskich dróg, aż do ich zakończenia. Celem powyższej propozycji jest zachęcenie mieszkańców Wałbrzycha do szerszego korzystania z nowoczesnych środków komunikacji miejskiej dostępnych w Wałbrzychu. Uważamy, że w kontekście prowadzonych obecnych i przyszłych prac drogowych proponowane rozwiązanie zmniejszy liczbę pojazdów na ulicach miasta, usprawni i skróci czas przejazdu w jego granicach. Wpłynie także znacząco na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz środowisko naturalne, co jak wiemy jest jednym z priorytetów pana prezydenta – dodaje Szymon Heretyk.
Pomysł lewicy ma jednak nikłe szanse na realizację.
– Tonący chwyta się brzytwy, bo SLD nie ma nic ciekawego do zaproponowania swoim wyborcom, a w mieście są o półtora kroku za prezydentem i rządząc koalicją. Przecież mamy w Wałbrzychu jedne z najniższych cen biletów w kraju, a przy tym najnowocześniejszy tabor autobusowy w Polsce – ripostuje Artur Torbus, radny PO.
(RED)

REKLAMA

Click Here