https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pamiętajcie o 1 %

1 procent logo 3Już tylko do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie się z podatku dochodowego za 2013 rok. W związku z tym 28, 29 i 30 kwietnia 2014 r. zostanie wydłużony do godziny 18.00 czas pracy Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu. – Zachęcamy także do elektronicznej formy rozliczeń – mówi Małgorzata Łękawska, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu. A my zachęcamy do przekazania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 
Organizacje pożytku publicznego między innymi opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, propagują i wspierają twórczość literacką, dbają o interesy konsumentów, prowadzą domy dziecka, uczą tańczyć i śpiewać, organizują wyprawy do jaskiń, prowadzą kluby sportowe. To tylko niektóre z dziedzin, jakimi zajmują, a każdy może im pomóc, przekazując 1 procent podatku. Bez tych stowarzyszeń, związków, towarzystw i fundacji, wiele osób pozostawałoby bez żadnego wsparcia, marnowałby się talenty, młodzież i starsi mieliby mocno ograniczone możliwości pożytecznego spędzania wolnego czasu. Wszystkie te organizacje, funkcjonujące głównie dzięki niezmordowanym zapaleńcom, nie liczącym godzin spędzanych na pracy, czekają też na wsparcie podatników, odprowadzających obowiązkowe kwoty do urzędu skarbowego. Wielkim wsparciem są odpisy w wysokości 1 procenta podatku, przekazywane organizacjom pożytku publicznego, według wskazań indywidualnych osób.
– Przekażcie nam ten 1 %, znacie nas, widzicie naszą pracę, jesteśmy blisko, możemy być przydatni każdemu mieszkańcowi naszego miasta i powiatu. Rozliczymy się z każdego grosza, zawsze można sprawdzić, na co zostały wydane wasze pieniądze – zapewniają przedstawiciele tych organizacji.
A przed urzędami skarbowymi prawdziwa gorączka PIT-ów, bo wciąż większość podatników z rozliczeniem czeka na ostatnią chwilę. Wałbrzyska „skarbówka” jest na to przygotowana i 28, 29 oraz 30 kwietnia 2014 r. będzie pracowała do godziny 18.00.
– W tych dniach w Sali Obsługi Klienta podatnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji w sprawie rozliczania podatku dochodowego PIT za 2013r.; złożenia zeznania rocznego za 2013 r.; pobrania druków formularzy podatkowych i broszur informacyjnych. Informacje na temat sposobu rozliczania zeznań rocznych można uzyskać telefonicznie. Pod numerami telefonów: 74 6643409, 74 6643412, 74 6643413, 74 6643421, 74 6643423, 74 6643424 dyżurują pracownicy zajmujący się podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; a 74 6643425, 74 6643426, 74 6643427 dyżurują pracownicy zajmujący się podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej – wylicza Małgorzata Łękawska, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu.
Ale nie ma konieczności odwiedzania urzędu skarbowego lub poczty, by wysłać roczne zeznanie podatkowe. Specjalnie utworzona przez Ministerstwo Finansów i bezpłatnie udostępniona wszystkim podatnikom i płatnikom aplikacja e-Deklaracje na stronie www.e-deklaracje.pl pozwala na szybkie i w pełni komfortowe sporządzenie i wysłanie do urzędu skarbowego szeregu dokumentów (informacji, deklaracji i zeznań podatkowych). Jest to najprostszy i najszybszy sposób złożenia dokumentów, który daje nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale i pozwala oszczędzić czas – w przypadku dokumentów elektronicznych nie ma konieczności drukowania papierowych formularzy, odpada ich podpisywanie, kopertowanie i wysyłanie do właściwych urzędów. System automatycznie zweryfikuje również kompletność i formalną poprawność sporządzonych rozliczeń, a przesłane drogą elektroniczną zeznanie szybko trafia do księgowości, która bez zwłoki przelewa nadpłacony podatek na konto podatnika.
(RED)

REKLAMA

Click Here