Tygodnik DB2010

Szkoła Pamięci SPW już w Wałbrzychu

Czy potrafisz zapamiętać: 100 słów w podanej kolejności, 100 słów w wyrywkowej kolejności, 60 cyfrową liczbę po jednokrotnym przeczytaniu, rozmieszczenie 100 elementów na planszy o 100 polach? Nie? A absolwenci Szkoły Pamięci SPW to potrafią!   Szkoła Pamięci SPW zajmuje się szkoleniami z zakresu rozwoju pamięci, koncentracji uwagi, poprawy umiejętności uczenia się. Trening pamięci, to […]

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej