Tygodnik DB2010

Trwa przebudowa ul. Głównej w Czarnym Borze

  Prace związane z przebudową drogi powiatowej 3367D w gminie Czarny Bór idą pełną parą. Obecnie trwają prace polegające na stabilizacji i wzmacnianiu podłoża.   Inwestycja prowadzona jest wspólnie przez Powiat Wałbrzyski oraz gminę Czarny Bór i ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych i miejsc pracy poprzez przebudowę około […]

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej