Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

AktualnościPublished Listopad 15, 2018 at 22:40 Możliwość komentowania Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej została wyłączona

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności pochodzących z
read more..

Sprzedaż zbędnych składników majątku PUP w Wałbrzychu

PolecamyPublished Październik 30, 2018 at 21:20 Możliwość komentowania Sprzedaż zbędnych składników majątku PUP w Wałbrzychu została wyłączona

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zaprasza do udziału w przetargu publicznym na „Sprzedaż zbędnych składników majątku PUP w Wałbrzychu”. Przetarg dotyczy sprzedaży używanego sprzętu komputerowego i mebli biurowych. Szczegółowy wykaz przedmiotów wystawionych do sprzedaży oraz opis warunków przystąpienia do przetargu znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl w zakładce Aktualności. W przypadku pytań dotyczących:  mebli
read more..

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych

PolecamyPublished Wrzesień 24, 2018 at 22:39 Możliwość komentowania Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych została wyłączona

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności pochodzących z
read more..

Jak dobrze przygotować swoje CV?

PolecamyPublished Wrzesień 10, 2018 at 20:59 Możliwość komentowania Jak dobrze przygotować swoje CV? została wyłączona

Życiorys zawodowy, inaczej zwany CV, od łac. Curriculum Vitae (bieg życia), jest podstawowym narzędziem w procesie poszukiwania pracy, promującym i reprezentującym osobę. Dokumenty aplikacyjne, to pierwsza szansa na zaprezentowanie się potencjalnemu pracodawcy. Warto zadbać, by były jak najlepszą wizytówką, która skłoni czytającego do dalszych rozmów. Podstawową zaletą CV jest jego standardowość, tzn. we wszystkich życiorysach
read more..

Szkolenia – jakie najczęściej wybierają bezrobotni w bieżącym roku?

PolecamyPublished Sierpień 22, 2018 at 20:11 Możliwość komentowania Szkolenia – jakie najczęściej wybierają bezrobotni w bieżącym roku? została wyłączona

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w bieżącym roku realizuje projekty oraz programy, w ramach których osoby bezrobotne mają możliwość zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Źródłem ich finansowania są zarówno środki krajowe pochodzące z Funduszu Pracy, Rezerwy Ministra, jak również z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Do 30.07.2018r. urząd zlecił ośrodkom szkoleniowym zrealizowanie 20 szkoleń, z których:
read more..

Są pieniądze na aktywizację bezrobotnych

PolecamyPublished Sierpień 9, 2018 at 22:23 Możliwość komentowania Są pieniądze na aktywizację bezrobotnych została wyłączona

Planujesz podjąć zatrudnienie na stanowiskach poszukiwanych przez pracodawców na lokalnym rynku pracy, a brakuje Ci do tego odpowiednich kwalifikacji zawodowych? Oczekujesz pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego lub uzyskaniu środków na samozatrudnienie? Nawiąż kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, aby sprawdzić czy możesz uzyskać wsparcie w tym zakresie. Przypominamy, że tut. Urząd dysponuje jeszcze środkami finansowymi, dzięki którym
read more..

Wsparcie dla pracodawców i bezrobotnych

PolecamyPublished Lipiec 27, 2018 at 21:29 Możliwość komentowania Wsparcie dla pracodawców i bezrobotnych została wyłączona

Planujesz podjąć zatrudnienie na stanowiskach poszukiwanych przez pracodawców na lokalnym rynku pracy, a brakuje Ci do tego odpowiednich kwalifikacji zawodowych? Oczekujesz pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego lub uzyskaniu środków na samozatrudnienie? Nawiąż kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, aby sprawdzić czy możesz uzyskać wsparcie w tym zakresie.   Przypominamy, że tut. Urząd dysponuje jeszcze środkami finansowymi,
read more..

Aktywizują bezrobotnych

PolecamyPublished Lipiec 23, 2018 at 21:38 Możliwość komentowania Aktywizują bezrobotnych została wyłączona

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, jako jedna z instytucji publicznych służb zatrudnienia, realizuje szereg różnorodnych zadań, wśród których do najważniejszych należy aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Dlatego też kładzie on nacisk na działania związane z przygotowaniem osób bezrobotnych do sprawnego, umiejętnego oraz aktywnego poruszania się na rynku pracy, realizując przy tym jednocześnie indywidualizację świadczonych usług rynku
read more..

Pracodawcy szukają chętnych do pracy

PolecamyPublished Lipiec 6, 2018 at 13:06 Możliwość komentowania Pracodawcy szukają chętnych do pracy została wyłączona

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje szereg zadań na rzecz swoich klientów, którymi są zarówno bezrobotni, poszukujący pracy, jak i pracodawcy. Wśród nich wymienić można jedną z podstawowych usług rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy. W ramach usługi pośrednictwa pracy wymienić można między innymi: udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom
read more..

Aktywizują długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i mieszkańców wsi

PolecamyPublished Czerwiec 28, 2018 at 20:55 Możliwość komentowania Aktywizują długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i mieszkańców wsi została wyłączona

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal dysponuje środkami finansowymi dla osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami oraz pochodzących z obszarów wiejskich, tj. przebywających
read more..

Dofinansowanie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych

PolecamyPublished Czerwiec 19, 2018 at 12:01 Możliwość komentowania Dofinansowanie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych została wyłączona

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal dysponuje środkami finansowymi dla osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami. Niniejsze osoby skorzystać mogą z
read more..

PUP zaprasza na szkolenia

PolecamyPublished Czerwiec 18, 2018 at 12:53 Możliwość komentowania PUP zaprasza na szkolenia została wyłączona

Osoby bezrobotne, które są zainteresowane zdobyciem lub uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji zawodowych mogą uzyskać pomoc Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w sfinansowaniu kosztów szkolenia. W ramach realizowanych przez urząd programów finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również rezerwy ministra przyznanej ze środków Funduszu Pracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparcie mogą uzyskać osoby:
read more..

Jaką rolę pełnią w urzędzie pracy doradcy zawodowi?

PolecamyPublished Czerwiec 11, 2018 at 22:53 Możliwość komentowania Jaką rolę pełnią w urzędzie pracy doradcy zawodowi? została wyłączona

  Doradcy zawodowi zatrudnieni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu świadczą usługi bezrobotnym i poszukującym pracy, pomagają lepiej zrozumieć samego siebie w kontekście funkcjonowania zawodowego.   Doradcy zawodowi, traktując każdego w sposób indywidualny, stymulują do rozwoju aspiracji i motywacji, ukazują perspektywy zawodowe, pomagają opracować indywidualny plan drogi zawodowej, pomagają rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy,
read more..

Są pieniądze na aktywizację

PolecamyPublished Czerwiec 7, 2018 at 20:55 Możliwość komentowania Są pieniądze na aktywizację została wyłączona

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, że dysponuje środkami finansowymi dostępnymi zarówno dla osób bezrobotnych, jak również przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne. Dostępne formy aktywizacji realizowane są przy wsparciu środków w ramach Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również Rezerwy Ministra przyznanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osoby bezrobotne, które są zainteresowane zdobyciem lub
read more..

PUP radzi jak zatrudnić obcokrajowca

PolecamyPublished Maj 10, 2018 at 22:23 Możliwość komentowania PUP radzi jak zatrudnić obcokrajowca została wyłączona

              Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje,   ABY CUDZOZIEMIEC MÓGŁ LEGALNIE PRACOWAĆ W POLSCE MUSI:   posiadać dokument dopuszczający go do polskiego rynku pracy (ewentualnie być zwolnionym na podstawie szczególnych przepisów)   DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE DO POLSKIEGO RYNKU PRACY  TO:   Zezwolenie na pracę sezonową typ S (nowy instrument wprowadzony 1 stycznia 2018)- wydawane
read more..

Aktywizacja osób młodych

PolecamyPublished Kwiecień 26, 2018 at 21:12 Możliwość komentowania Aktywizacja osób młodych została wyłączona

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim
read more..

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia

PolecamyPublished Kwiecień 12, 2018 at 22:37 Możliwość komentowania Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia została wyłączona

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w
read more..

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

PolecamyPublished Kwiecień 5, 2018 at 22:19 Możliwość komentowania Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej została wyłączona

  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych uzyskaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” do składania stosownych wniosków. Pomoc w ramach projektu skierowana jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia,
read more..

Szkolenia indywidualne

PolecamyPublished Marzec 15, 2018 at 20:13 Możliwość komentowania Szkolenia indywidualne została wyłączona

Szkolenia indywidualne dla Ciebie   Trwa nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia (RPO)   Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpoczął się nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim
read more..

Aktywizacja osób młodych

PolecamyPublished Marzec 1, 2018 at 21:51 Możliwość komentowania Aktywizacja osób młodych została wyłączona

  26.02.2018r. rozpoczął się nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)”. Program adresowany jest do 20 osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły
read more..

Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

PolecamyPublished Luty 26, 2018 at 22:15 Możliwość komentowania Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy została wyłączona

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, będącej organem opiniodawczo – doradczym Starosty Wałbrzyskiego.   Do zadań Powiatowej Rady Rynku Pracy, należy ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy oraz opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na sfinansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i sfinansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych
read more..

Przygotowali przedsiębiorców

PolecamyPublished Luty 22, 2018 at 21:09 Możliwość komentowania Przygotowali przedsiębiorców została wyłączona

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zorganizował dla pracodawców spotkanie informacyjne, dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ogrodowej 5B w Wałbrzychu ze specjalistami PUP spotkało się kilkudziesięciu pracodawców, którzy mają swoją siedzibę lub prowadzą działalność na terenie Wałbrzycha lub powiatu wałbrzyskiego i zamierzają z udziałem środków KFS inwestować w podnoszenie
read more..

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu

PolecamyPublished Luty 2, 2018 at 21:56 Możliwość komentowania Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu została wyłączona

  27 stycznia pracownicy urzędów pracy w całej Polsce obchodzą Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z okazji tego święta wicestarosta powiatu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski oraz członek zarządu Mirosław Potapowicz odwiedzili pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.   Panowie złożyli wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu serdeczne życzenia, podkreślając jak ważna jest ich praca w
read more..

Spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

PolecamyPublished Luty 1, 2018 at 23:16 Możliwość komentowania Spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego została wyłączona

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ZAPRASZA pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które odbędzie się: 12 lutego 2018 roku (poniedziałek) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5B, w sali 123 (I piętro), w godz. 10.00 – 12.00. Spotkanie adresowane jest do pracodawców, którzy mają swoją siedzibę lub prowadzą działalność
read more..

Zmiana godzin

PolecamyPublished Styczeń 31, 2018 at 20:14 Możliwość komentowania Zmiana godzin została wyłączona

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu od 1 lutego 2018 r. zmienił godziny przyjęć interesantów w Punkcie Przyjęć w Czarnym Borze. Od poniedziałku do wtorku punkt będzie czynny od godziny 7:30 do godziny 14:30, w środę i czwartek – nieczynne, a w piątek – od godziny 7:30 do godziny 14:30. (RED)

Święto pracowników publicznych służb zatrudnienia

PolecamyPublished Luty 3, 2017 at 22:27 Możliwość komentowania Święto pracowników publicznych służb zatrudnienia została wyłączona

  27 stycznia w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto to zostało wprowadzone do polskiego kalendarza świąt zawodowych ustawą z 16 grudnia 2010 r. na wniosek ówczesnego ministra pracy i polityki społecznej.   Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w osobach wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz członków zarządu Mirosława
read more..

Dzień otwarty

PolecamyPublished Grudzień 1, 2016 at 21:04 Możliwość komentowania Dzień otwarty została wyłączona

Jeśli chcesz skorzystać z porad ekspertów ZUS, NFZ, MOPS przyjdź 2 grudnia do oddziału ZUS w Wałbrzychu.               W tym dniu w całej Polsce w placówkach ZUS eksperci i konsultanci będą do dyspozycji osób niepełnosprawnych. Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia
read more..

Wałbrzyska Giełda Pracy i Edukacji

PolecamyPublished Maj 9, 2016 at 22:07 Możliwość komentowania Wałbrzyska Giełda Pracy i Edukacji została wyłączona

                Już 11 maja 2016 roku, w sali nr 5 „Galeria” w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia przy ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu, w godzinach od 11.00 do 15.00, odbędzie się kolejna Wałbrzyska Giełda Pracy i Edukacji.   – Osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą miały możliwość
read more..

Szansa dla osób do 29 roku życia

PolecamyPublished Kwiecień 25, 2016 at 12:27 Możliwość komentowania Szansa dla osób do 29 roku życia została wyłączona

Nie macie planu na siebie? Szukacie rozwiązań? Pragniecie wystartować z własnymi pomysłami? Dobrze trafiliście! Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu udostępnia różne formy aktywizacji: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, egzaminy i licencje, szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe, prace interwencyjne bądź staże. Wybór należy do Was! Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
read more..

Szkolenie i dofinansowanie

PolecamyPublished Marzec 3, 2016 at 07:55 Możliwość komentowania Szkolenie i dofinansowanie została wyłączona

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla kandydatów na kierowców autobusu, organizowane na potrzeby Śląskiego Konsorcjum Autobusowego Sp. z o. o. Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 11.03.2016r. Liczba miejsc ograniczona.             – Osoby zainteresowane, które chcą podjąć zatrudnienie Śląskim Konsorcjum Autobusowym Sp. zo.o. i uzyskać
read more..

Powiatowa Rada Rynku Pracy

PolecamyPublished Luty 15, 2016 at 13:39 Możliwość komentowania Powiatowa Rada Rynku Pracy została wyłączona

5 lutego 2016 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy –organu  opiniodawczego Starosty. Obradom przewodniczyła Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.   Pierwszy porządek obrad zawierał 9 punktów i przyjęto go bez sprzeciwu. Ustalono kierunki szkoleń zawodowych oraz zaopiniowano nowy kierunek kształcenia. Przegłosowano pozytywnie sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu
read more..

Zdobądź pieniądze na założenie firmy

PolecamyPublished Grudzień 1, 2015 at 19:59 Możliwość komentowania Zdobądź pieniądze na założenie firmy została wyłączona

              Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. – Do składania wniosków zapraszamy osoby w wieku do 30 roku życia oraz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Szczegółowych informacji na temat wniosków o przyznanie środków udzielają pracownicy Oddziału PUP
read more..

Szansa dla młodych

PolecamyPublished Listopad 26, 2015 at 20:33 Możliwość komentowania Szansa dla młodych została wyłączona

              Jesteś osobą bezrobotną? Masz od 18 do 29 lat? Chcesz odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy? Masz pomysł na własny biznes? Potrzebujesz środków na ten cel? Dobrze trafiłaś! Oferta projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
read more..

Dla bezrobotnych i przedsiębiorców

PolecamyPublished Wrzesień 2, 2015 at 16:58 Możliwość komentowania Dla bezrobotnych i przedsiębiorców została wyłączona

Ponad 36 mln zł na pomoc bezrobotnym i wsparcie przedsiębiorczości  – w ten sposób zostały rozdzielone pierwsze fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tej puli powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych otrzymają łącznie 2,96 mln zł.   Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy otrzymali z rąk przedstawicieli władz województwa i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) umowy, które
read more..

Oceń lub doceń urząd pracy

PolecamyPublished Sierpień 14, 2015 at 11:31 Możliwość komentowania Oceń lub doceń urząd pracy została wyłączona

Ankieterzy działający na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy odwiedzą wszystkie urzędy pracy i ich filie w regionie. Wszystko za sprawą specjalnych badań, które mają sprawdzić satysfakcję klientów. A te właśnie ruszyły i potrwają do października 2015 r.   Od sierpnia wykwalifikowani ankieterzy prowadzą wywiady z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy oraz pracodawcami. W sumie w
read more..

Aktywizacja młodych

PolecamyPublished Czerwiec 13, 2015 at 21:44 Możliwość komentowania Aktywizacja młodych została wyłączona

Jesteś zainteresowany organizacją staży? Weź udział w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I).”   Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje nabór wniosków na staż, adresowany do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Źródłem finansowania staży są środki pochodzące z
read more..

Nie tylko dla młodych

PolecamyPublished Czerwiec 6, 2015 at 21:00 Możliwość komentowania Nie tylko dla młodych została wyłączona

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 29 maja ogłosił pierwszy nabór w ramach nowej perspektywy unijnej. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i zostaną przeznaczone na wsparcie bezrobotnych – w pierwszej kolejności będą mogli pozyskać bezzwrotne fundusze m. in. na założenie własnej firmy. To jedna z popularniejszych propozycji, z której jak dotychczas, najchętniej korzystają osoby bezrobotne.
read more..

PUP sfinansuje szkolenia

PolecamyPublished Czerwiec 3, 2015 at 20:32 Możliwość komentowania PUP sfinansuje szkolenia została wyłączona

Jesteś osobą bezrobotną, aktywnie poszukujesz pracy, a istotną barierą w jej podjęciu jest brak lub niedostateczne kompetencje zawodowe? Skorzystaj z możliwości jaką oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu i zabiegaj o sfinansowanie kosztów szkolenia.                       Wsparcie można uzyskać w ramach: • szkolenia indywidualnego – Ty
read more..

Zawody z przyszłością

PolecamyPublished Maj 15, 2015 at 21:21 Możliwość komentowania Zawody z przyszłością została wyłączona

Nie masz pracy? A może chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na ciekawą pracę? – Zostań kelnerem, barmanem lub baristą – proponują doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. – Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że trwa nabór na kurs „Kelner – Barman – Barista”. Jeśli jesteś osobą bezrobotną i chcesz
read more..

Szansa dla bezrobotnych kobiet

PolecamyPublished Maj 13, 2015 at 19:21 Możliwość komentowania Szansa dla bezrobotnych kobiet została wyłączona

              Jesteś bezrobotną kobietą? Masz od 18 do 29 lat? Chcesz odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy? Masz pomysł na biznes? Potrzebujesz środków na otwarcie działalności gospodarczej? Dobrze trafiłaś! Oferta projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)” realizowanego przez Powiatowy Urząd
read more..