Tygodnik DB2010

Do wynajęcia pomieszczenia na działalność medyczną i pokrewną

Przychodnia Krzysztof w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Chrobrego 2 wynajmie pomieszczenia w budynku przychodni na działalność medyczną i pokrewną. Obiekt jest wyposażony w windę i miejsca parkingowe. Informacje pod numerem telefonu: 604 25 39 87

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej