Tygodnik DB2010

Trwa rekrutacja do II edycji projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska!

Projekt realizowany w partnerstwie Fundacji Edukacji Europejskiej oraz Petra Consulting. Nie ma czasu na wahanie się! Rekrutacja rusza… Nie ma wielu miejsc – zaledwie 50. Dziś, to kobiety coraz częściej stają na czele dużych firm i korporacji. Odnoszą sukcesy zawodowe, podejmują kluczowe decyzje, a tym samym zacierają pewien stereotyp –  kobiety dbającej wyłącznie o domowe […]

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej