Tygodnik DB2010

Mirosław Lubiński z mandatem radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Nie jest mi wszystko jedno

Jestem wałbrzyszaninem i Dolnoślązakiem z urodzenia i wyboru. Zależy mi na rozwoju naszej małej ojczyzny. Jako doświadczony działacz społeczny i samorządowiec znam doskonale problemy, z jakimi muszą zmagać się mieszkańcy naszego regionu. Jako lekarz wiem, jak stawiać czoła trudnym sytuacjom i znajdować najlepsze rozwiązania. Wiem też, jak ważna jest wzajemna życzliwość i dialog między ludźmi. Kandyduję do Sejmiku Dolnośląskiego, […]

Trzeba wrócić do korzeni

Rozmowa z Mirosławem Lubińskim, lekarzem i radnym Rady Miejskiej Wałbrzycha               Jaki jest Pana stosunek do „deklaracji wiary”, którą podpisała duża grupa lekarzy? Mirosław Lubiński: – W walce o życie i zdrowie pacjentów kierowałem się i będę się kierował swoją wiedzą oraz wszystkimi dostępnymi osiągnięciami współczesnej medycyny. Prywatny światopogląd […]

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej