Tygodnik DB2010

Kulturalna nagroda

Ruszył nabór wniosków o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego indywidualną lub zbiorową, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów.

 

Nagroda Starosty Wałbrzyskiego przyznawana jest w formie pieniężnej, w szczególności za działania w sferze:

 1. rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości i tradycji
 2. twórczości artystycznej, profesjonalnej, amatorskiej
 3. edukacji kulturalnej
 4. nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych z kulturą i jej upowszechnianiem
 5. ochrony zabytków i opieki jad zabytkami
 6. obejmującej całokształt działalności w upowszechnianiu i promocji kultury

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. organizacje pozarządowe
 2. instytucje kultury
 3. szkoły wyższe
 4. jednostki samorządu terytorialnego
 5. stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne lub ich związki
 6. Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu

Wniosek o przyznani e nagrody powinien zawierać:

 1. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres
 2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje dotyczące osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana
 3. uzasadnienie wniosku.

Wysokość nagrody indywidualnej  wynosi do kwoty  3000 zł, nagrody zbiorowej do kwoty 5000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2017 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

starostwo walbrzych

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej