Tygodnik DB2010

Zmiany w oświacie

Głuszyccy uczniowie powrócili już do swoich szkół po wakacyjnej przerwie. W placówkach oświatowych zaszły zmiany.

 

W uroczystościach otwarcia nowego roku szkolnego 2017/2018, które odbyły się 4 września w Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Gimnazjum Publicznym uczestniczył m.in. burmistrz Głuszycy Roman Głód, który życzył wszystkim uczniom pomyślności w zdobywaniu wiedzy, wielu nowych umiejętności oraz rozwijania własnych pasji. W obecności uczniów, nauczycieli i rodziców Gimnazjum Publicznego w Głuszycy burmistrz Roman Głód powierzył pełnienie obowiązków dyrektora placówki Anecie Kalenik.

Z kolei podczas sesji Rady Miejskiej w Głuszycy, która odbyła się 29 sierpnia, przedstawiciele gminnego samorządu w sposób szczególny podziękowali za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy Ewie Dorosz oraz Iwonie Wiśniewskiej – dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Głuszycy.

– Życzę obu Paniom dalszych sukcesów zawodowych – powiedział Roman Głód, który od 1 września 2017 r. powierzył funkcję dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy Ewie Dorosz.

(SJ)

gluszyca inauguracja szkoly 2017 

Inauguracja roku szkolnego była szczególnym przeżyciem dla najmłodszych głuszyczan.

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej