Tygodnik DB2010

Sygnalizatory na Solickiej

– Sygnalizacja świetlna przy ul. Solickiej została właśnie odebrana i uruchomiona, w związku z czym z trybu ostrzegawczego przeszła do trybu normalnego – informuje Karolina Tomza, asystent burmistrza Mieroszowa.

 

– Przypominamy, że celem jej zamontowania jest bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Działa w cyklu 60-sekundowym, jeśli jest duże natężenie ruchu oraz 5-sekundowym, jeśli jest ono znacznie mniejsze, nie powinny więc wystąpić większe utrudnienia na drodze. Radni Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju na wniosek mieszkańców kilkakrotnie wnioskowali o montaż sygnalizacji świetlnej w ciągu tej drogi. W czerwcu 2015 r. Leszek Loch, dyrektor DSDiK przesłał do burmistrza Szczawna-Zdroju informację o programie infrastruktury drogowej, w ramach którego w sierpniu 2015 r. został napisany wniosek do DSDiK o ujęcie zadania w planie zadań drogowych. Wykonano badania natężenia ruchu, z których wynika, że ponad 12 tys. pojazdów przejeżdża tą drogą każdego dnia… Gmina Szczawno-Zdrój jest inwestorem zastępczym, droga ta należy do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Badania natężenia ruchu wykonywał zarządca drogi, na ich bazie został wykonany projekt. Koszt inwestycji nie przekroczy 70 tys. zł, z czego gmina pokryje połowę – wyjaśnia Karolina Tomza.

(RED)

sygnalizacja szczawno solicka

Przy przejściu dla pieszych na ul. Solickiej w Szczawnie Zdroju ruch reguluje sygnalizacja świetlna.

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej