Tygodnik DB2010

Wśród strażaków

Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zorganizowali warsztaty edukacyjne.

 

Zajęcia teoretyczno-praktyczne obejmowały m. in. składanie budek lęgowych dla popielic i orzesznic. Natomiast zajęcia terenowe przeprowadzono w Książańskim Parku Krajobrazowym i zakończono je pieczeniem kiełbasek. Ponownie zorganizowano warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Dzieci wykonywały m.in. mydełka z gliceryny.

Wizyta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej, umożliwiła zapoznanie się z różnorodnymi pojazdami oraz sprzętem do gaszenia pożarów, a także z działalnością Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Jednak największą atrakcją było samodzielne polewanie wodą ze strażackich sikawek.

(BAS)

OSK Wakacje-straz

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej