Tygodnik DB2010

Dofinansowali oczyszczalnie

Gmina Czarny Bór otrzymała unijną dotację na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór”. Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a jego wysokość wynosi 316 282,00 zł. – W ramach tej kwoty w naszej gminie z 35 złożonych wniosków 31 zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Inwestycje te realizowane będą na terenie miejscowości nieobjętych siecią kanalizacyjną: w Grzędach, Grzędach Górnych i Jaczkowie – mówi wójt Adam Górecki, który w urzędzie marszałkowskim odebrał promesę potwierdzającą przyznaną dotację. – Wnioski o dotację złożyły 93 podmioty więc tym bardziej cieszy, że projekt naszej gminy znalazł się w gronie 22 gmin, które zostały wybrane do dofinansowania. Na terenie województwa dolnośląskiego w ramach dotacji z PROW powstanie 307 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zostanie wybudowanych prawie 48 km sieci wodociągowej i blisko 65 km sieci kanalizacyjnej. Inwestycje te, jak podkreśla wicemarszałek Ewa Mańkowska, mają przyczynić się do znacznej poprawy standardu życia mieszkańców, jakości wody do spożycia, warunków sanitarnych oraz znacznemu zmniejszeniu zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska.

(RED)

gorecki przybylski dofinansowanie

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej