Tygodnik DB2010

Terapia Snoezelen w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla ,której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu już od 1.09.2017 .
Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.
Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.
Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań.

W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, które zakładają od dziecka dostosowywanie się, w Sali Doświadczania Świata stworzone jest takie otoczenie, które jest dopasowane do niego.

Zajęcia w Sali doświadczania świata skierowane są do: osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami:
niepełnosprawnością intelektulną,
mózgowym porażeniem dziecięcym,
autyzmem,
zespołem Downa,
chorobą psychiczną,
zaburzeniami mowy na tle nerwicowym,
osoby z demencją.
Dzięki takiej wielozmysłowej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich.

Cele realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów:
Wzrok:
zyskanie poczucia i świadomości światła,
ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,
poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowa,
usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
poszerzanie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej.
Słuch:
ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych,
zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,
rozwijanie pamięci słuchowej,
stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowej,
ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy.
Stymulacja przedsionkowa:
ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego,
rozwijanie poczucia i świadomości ciała,
orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni,
poprawianie koncentracji uwagi,
rozwijanie aktywności.
Dotyk:
poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,
poprawa orientacji w schemacie własnego ciała,
ćwiczenie zdolności manipulacyjnych,
rozwijanie wrażliwości dotykowej,
rozwój aktywności ruchowej.
Węch:
poszerzanie doświadczeń węchowych,
ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu,
budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata.
Smak:
rozwijanie percepcji smakowej,
nabywanie umiejętności rozróżniania smaków
Dyrektor poradni Regina Marciniak zaprasza wszystkich rodziców dzieci z problemami rozwojowymi do zajęć w naszej sali ,która mieści się w punkcie diagnostyczno -konultacyjnym w Szczawnie Zdroju w Zespole Szkół Ceramicznych przy ul.Kolejowej 9. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane terapeutki integracji sensorycznej pani Kamila Juź i Patrycja Lisowska -Szczurek.
Terapia Snoezelen

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej