Tygodnik DB2010

Droga do Pustelnika

W roku ubiegłym Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wykonało nową nawierzchnię drogi z Gostkowa w kierunku Pustelnika, do granic powiatu. A teraz Powiat Kamiennogórski wykonał remont części drogi w kierunku Gostkowa. Jest tam już nowa nawierzchnia, utwardzone pobocza, przepusty i rowy. Do połączenia obu odcinków pozostał jeszcze odcinek ok. 1 km, którego wykonanie nastąpi w przyszłym roku, a na razie zostanie utwardzona nawierzchnia. I tak dzięki współpracy starostów mieszkańcy obu powiatów, w tym Gminy Stare Bogaczowice, uzyskają dogodne połączenie komunikacyjne.

(IL)

pustelnik

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej