Tygodnik DB2010

Wszystko dla bezpieczeństwa

W minionym tygodniu Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice, odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego dokument potwierdzający uzyskanie dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do usuwania zagrożeń środowiska.

– Dzięki usilnym staraniom, nasza gmina otrzymała także dotację 40 tys. zł z powiatu, 20 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 10 tys. zł z Nadleśnictwa Wałbrzych. Pozostała kwota, niezbędna do zakupu nowoczesnego wozu, pochodzi z budżetu gminy Stare Bogaczowice – wylicza Bogdan Stochaj, zastępca wójta Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

dofinansowanie wozu

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej