Tygodnik DB2010

Wizytowali Delfinka

 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Czesław Kręcichwost oraz Zbigniew Szczygieł odwiedzili budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy.

 

Obiekt powstaje w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” na lata 2016-2017. W wizycie na placu budowy uczestniczyli także lider Aglomeracji Wałbrzyskiej – prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz burmistrz Jedliny- Zdroju Leszek Orpel. Burmistrz Głuszycy Roman Głód przedstawił wizytującym obecny stan prac budowlanych.

– Wykonano zbrojenie stropodachu, które przygotowano do zabetonowania nad częścią socjalną i strefą wejściową basenu. Trwa murowanie ścian zewnętrznych i wyciąganie słupów żelbetowych powyżej stropodachu pod dach hali basenowej. Rozpoczęto także murowanie ścian działowych – poinformował Roman Głód.

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego inwestycja realizowana w Gminie Głuszyca została dofinansowana kwotą 1 250 000 zł. Zadanie zostało także wsparte kwotą w wysokości 2 mln zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozostała kwota inwestycji sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Głuszyca. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 6 200 000 zł. Budowa krytej pływalni rozpoczęła się 1 grudnia 2016 r., a przewidywany czas zakończenia realizacji inwestycji to początek roku 2018.

(SJ)

wizytacja delfinek gluszyca

Samorządowcy sprawdzili przebieg budowy głuszyckiej pływalni.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej