Tygodnik DB2010

Ważne dla pobierających świadczenia z MOPS!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje:

wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych tj: ,,500+”. wraz
z wymaganymi dokumentami na nowy okres zasiłkowy tj: 2017/2018, można składać już od 01 sierpnia 2017 roku.

Gdzie składa się wnioski?

Wnioski o w/w świadczenia

 • można złożyć samodzielnie i bez kolejki za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, e-puap.gov.pl, PUE ZUS,

a także w:

 • Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Wałbrzychu, przy
  ul. Limanowskiego 9,
  pok. nr 4 (parter) oraz pok. nr 27 (II piętro), od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8.00 do 15.00, we wtorki do 17.00,

 • Biurze Obsługi Klienta MOPS w Wałbrzychu przy ul. Ludwika van Beethovena 1,
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

 • Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Wałbrzychu przy
  ul. Limanowskiego 13,
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

 • Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Henryka Sienkiewicza 6-8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy od 01 sierpnia 2017r. ulegną zmianie wzory wniosków o świadczenia rodzinne, alimentacyjne i świadczenie wychowawcze ,, 500+ ”.

Druki w/w wniosków na okresy zasiłkowe: 2016/2017; 2017/2018, będą dostępne niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP (po 20 lipca 2017r.).

500 plus logo

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej