Tygodnik DB2010

Budżet obywatelski

 

W ramach budżetu obywatelskiego Świebodzic na 2018 rok można zgłaszać propozycje zadań do wykonania, za pośrednictwem specjalnego formularza, dostępnego na stronie internetowej swiebodzice.pl.

 

Pierwszy etap, czyli zgłaszanie wniosków potrwa do 31 sierpnia. Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną na adres weronika.tomczyk@swiebodzice.pl lub wrzucając kartkę do oznaczonej urny, która znajduje się na parterze ratusza. Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie, zgłoszone propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom urzędu miejskiego, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu na 2018 rok. Listę zatwierdzonych zadań poznamy pod koniec roku.

(RED)

swiebodzice herb

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej