Tygodnik DB2010

Edukacyjne góry

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przyznaniu Gminie Boguszów-Gorce dofinansowania na realizację projektu „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo”, realizowanego w partnerstwie z Nadleśnictwem Wałbrzych i Nadleśnictwem Kamienna Góra.

 

Dotacja została przyznana ze środków powierzonych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln złotych, z czego kwota dofinansowania pokryje prawie 1,7 mln złotych kosztów.

– W ramach projektu planowane jest stworzenie 5 ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych z tablicami informacyjnymi, budowa trzech wiat drewnianych i 2 platform widokowych, remont istniejącego budynku bacówki, a także przebudowa parkingu i budowa nowego parkingu, których celem jest zorganizowanie miejsc parkingowych dla użytkowników ścieżek, aby nie pozostawiano pojazdów w miejscach przypadkowych, co mogłoby zagrażać obszarom cennym przyrodniczo oraz zlokalizowanym siedliskom Natura 2000. Zaplanowane do utworzenia ścieżki to: „Ścieżka Gwarka” – przebiegająca po hałdzie i terenie byłej kopali Barbara z punktem widokowym, której tematyką będzie historia wydobycia węgla i rekultywacja terenów pokopalnianych; „Ścieżka Szuwarka” – po terenach zabagnionych wokół Nadleśnictwa Wałbrzych na temat ekosystemów wodnych i podmokłych w Sudetach, gospodarki leśnej na terenie Natura 2000 i siedlisk cennych przyrodniczo; „Wycieczka po piętrach lasu”, która rozpoczyna się przy bacówce i wiedzie do poszczególnych punktów. Kolejną ścieżką o charakterze poznawczo-edukacyjnym będzie „Rowerowy Dzikowiec z rodziną” – trasa, która będzie miała początek przy bacówce i będzie przebiegała od punktu do punktu północnym zboczem Dzikowca. Ostatnia propozycja to ścieżka „Leśne królestwo Dzikusia” rozpoczynająca się w istniejącej pod stokiem wiacie. Odnowiona bacówka będzie pełniła rolę domu przyrodniczego i bazy wypadowej z zapleczem multimedialnym, książkami, kolorowankami, szufladami przyrodniczymi, lupami i lornetkami zabieranymi w teren. Będą obywały się tam zajęcia dydaktyczne i edukacyjne traktujące o przyrodzie i ekologii – wyjaśnia Waldemar Kujawa, burmistrz Boguszowa Gorc.

(RED)

 

umowa dzikowiec szelemej kujawa

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej