Tygodnik DB2010

Tempo inwestycji w Powiecie Wałbrzyskim nie słabnie

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informuje o przyznaniu dofinansowania z budżetu państwa dla kolejnej inwestycji drogowej w Powiecie Wałbrzyskim.

 

Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości poinformował Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, że gruntowna przebudowa drogi powiatowej z Walimia do Glinna, na odcinku 2350 m, zostanie dofinansowana kwotą 1 200 000 zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Droga do Glinna została zniszczona w 2014 roku na skutek bardzo intensywnych opadów deszczu. Kolejne lata bez remontu nawierzchni doprowadziły do sytuacji, w której korzystanie z tej trasy stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zmuszony był podjąć trudną decyzję o czasowym wyłączeniu drogi z użytkowania.

– Dzięki zaangażowaniu Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka i Pana Wicewojewody Kamila Zielińskiego jesteśmy w stanie podjąć działania zmierzające do ostatecznego zakończenia problemów komunikacyjnych na drodze Powiatowej nr 3375D – mówi wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski. – Chciałbym z tego miejsce serdecznie podziękować, w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, wszystkim trzem Panom, którzy okazali zrozumienie dla trudnej sytuacji naszego powiatu i wykazali empatię wobec mieszkańców wsi Glinno, dla których brak wyremontowanej drogi jest sporym utrudnieniem.

O pozyskanie środków od początku aktywnie zabiegał Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura.

Oficjalne wręczenie promesy dla Powiatu Wałbrzyskiego przez wojewodę nastąpi 14 lipca 2017 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

 droga1

 

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej