Tygodnik DB2010

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Lelewela 2B

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Lelewela 2b.

 

Cena wywoławcza wynosi: 343 200 zł  netto

Wadium wynosi: 17 160 zł

 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa  zabudowana  położona                  w Wałbrzychu przy ul. Lelewela 2b działka ewidencyjna nr 98/19 o powierzchni          0, 0737 ha, obręb nr 4 Szczawienko.  W skład nieruchomości wchodzi grunt zabudowany budynkiem użytkowo – magazynowo – biurowym o powierzchni użytkowej  419,39 m ². Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność  Miejskiego Zarządu Budynków  Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 24.07. 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu,  przy  ul. Andersa 48 w sali konferencyjnej, pok. 12.

 

  1. Sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, przy czym ze zwolnienia podatnik może zrezygnować i wybrać opodatkowanie  na podstawie art. 43 ust 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Miejskim Zarządzie Budynków Sp. z o.o., w Wałbrzychu, ul. Andersa 48, pok. 2 lub telefonicznie pod   nr telefonu: 74 887-05-63  lub na stronie internetowej: www.mzbwalbrzych.pl

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu.

mzb

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej