Tygodnik DB2010

Absolutorium dla burmistrza

Podczas sesji Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju, która odbyła się 29 czerwca 2017 roku, radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Markowi Fedorukowi absolutorium za 2016 rok.

 

Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącą sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szczawno-Zdrój za 2016, jak również pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju o wykonaniu budżetu Gminy Szczawno-Zdrój za 2016 rok, radni stosunkiem głosów 13 za – czyli jednogłośnie (2 radnych nieobecnych) – udzielili burmistrzowi poparcia.

– To przede wszystkim wynik dobrej współpracy z radnymi, pracownikami urzędu miejskiego oraz podległych jednostek. To wspólny sukces, który napawa optymizmem na kolejny rok – podkreślił burmistrz dziękując za udzielenie absolutorium.

(RED)

Marek Fedoruk

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej