Tygodnik DB2010

Drogi w remoncie

 

Na terenie Gminy Głuszyca trwają remonty dróg powiatowych.

 

Wykonana już została nawierzchnia asfaltowa na odcinkach drogi powiatowej nr 3377 w Sierpnicy i w Kolcach. Obecnie prace remontowe przebiegają na drodze powiatowej nr 3381, łączącej Głuszycę z Grzmiącą – na odcinku o długości 600 mb, który zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej. Remontowane będą także ulice Łomnicka w Głuszycy i Wiejska w Grzmiącej. Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”  realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT w Kluczborku. Inwestorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

(SJ)

 drogi gluszyca

Trwają remonty dróg powiatowych w Gminie Głuszyca.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej