Tygodnik DB2010

Skwitowali burmistrza

W trakcie XXIX Sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Leszkowi Orplowi absolutorium za rok 2016.

 

Zgodnie z procedurą podjęcia uchwały, radni najpierw zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na temat sprawozdania burmistrza miasta z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2016 rok, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina Zdrój, a następnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku o udzielenie absolutorium, radni przystąpili do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

– Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 18 759 546,18 zł (88,60%), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 17 679 860,37 zł (84,76%). Tym samym działalność Gminy Jedlina-Zdrój zakończyła się nadwyżką w wysokości: 1 079.685,81 zł. Dochody majątkowe – 1 266 363,22zł, wydatki majątkowe – 1 785 971,36 zł – wylicza burmistrz Leszek Orpel.

(RED)

wicemarszalek jedlina

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej