Tygodnik DB2010

Zapraszają po wakacjach!

29 czerwca 2017 r. w filii Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zespole Szkół  w Szczawnie Zdroju odbyło się zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla dzieci uczestniczących w zajęciach w czesnego wspomagania rozwoju.

 

Od września 2016 r. Regina Marciniak, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu, uruchomiła to nowe zadanie poradni: dla 42 dzieci realizowane były bezpłatne zajęcia rehabilitacji, terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej oraz warsztaty dla rodziców w formie zajęć indywidualnych i grupowych.

– Z miesiąca na miesiąc dzieci przybywało, a praca specjalistów poradni przynosiła wymierne efekty. Pod egidą naszej poradni pracują najlepsi na rynku lokalnym specjaliści. Na imprezę zakończeniową przybyło wiele dzieci z rodzicami oraz pracownicy poradni, co sprzyjało dalszej integracji i zacieśnianiu więzi. Zorganizowane przez animatora zabawy na świeżym powietrzu cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Puszczaliśmy ogromne bańki, śpiewaliśmy, bawiliśmy się piłką i balonami. Pogoda dopisała, choć ciemne chmury troszkę straszyły deszczem. Spokojnie można było delektować się słodkim poczęstunkiem w świeżo wyremontowanej sali, w której od września 2017 r. odbywać się będą zajęcia integracji sensorycznej oraz zajęcia grupowe. Dzieci otrzymały upominki oraz imienne dyplomy z życzeniami udanych wakacji. Każdy przecież potrzebuje odpocząć, a nasi podopieczni mieli intensywną rehabilitację. Kolejny wysiłek, który przyniesie postępy w funkcjonowaniu naszych małych podopiecznych, czeka na nich we wrześniu. Wtedy ruszamy z kolejnym etapem terapii. Do zobaczenia po wakacjach! – mówi Regina Marciniak, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu.

(PK)

zakonczenie roku szkolnego pppp

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej