Stanowisko Rady Powiatu Wałbrzyskiego do mieszkańców Czarnego Boru w sprawie tzw. obwodnicy

Polecamy4 lipca, 2017

 

Szanując Państwa prawa do rzetelnej informacji Rada Powiatu Wałbrzyskiego uprzejmie informuje, że Powiat Wałbrzyski pomyślnie zakończył swoje zobowiązania dotyczące realizacji tzw. Obwodnicy Czarnego Boru.

Jak wynika z prowadzonych działań oraz rzeczowej dokumentacji po stronie Powiatu nie istnieją żadne przeszkody, aby ruch ciężki wyprowadzić z ulicy XXX-Lecia PRL w Czarnym Borze, poprzez zmodernizowane odcinki dróg powiatowych oraz przebudowany obiekt mostowy.

Wszystkie zobowiązania ze strony Powiatu w zakresie dofinansowania Etapu I i II realizowanego przez Gminę Czarny Bór zostały wypełnione zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Niepokojący mieszkańców obecny stan przedmiotowej inwestycji wynikający z braku możliwości przejezdności obwodnicą pojazdów ciężkich jest wynikiem niezakończenia odcinka drogi gminnej stanowiącej również część obwodnicy za której realizację odpowiada Gmina Czarny Bór.

Stąd wszelkie wątpliwości i skargi dotyczące opieszałości w dokończeniu zadania jak również planowanych dalszych działań zmierzających do pozytywnego zakończenia tej części inwestycji należy kierować do Wójta Gminy Adama Góreckiego, a nie do Powiatu Wałbrzyskiego, który zrealizował i zakończył wszystkie swoje zadania z powodzeniem wywiązując się tym samym z zawartych porozumień.

w imieniu Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Grażyna Owczarek

obwodnica czarnego boru 1

Tagi: , , , ,