Tygodnik DB2010

Stanowisko Rady Powiatu Wałbrzyskiego do mieszkańców Czarnego Boru w sprawie tzw. obwodnicy

 

Szanując Państwa prawa do rzetelnej informacji Rada Powiatu Wałbrzyskiego uprzejmie informuje, że Powiat Wałbrzyski pomyślnie zakończył swoje zobowiązania dotyczące realizacji tzw. Obwodnicy Czarnego Boru.

Jak wynika z prowadzonych działań oraz rzeczowej dokumentacji po stronie Powiatu nie istnieją żadne przeszkody, aby ruch ciężki wyprowadzić z ulicy XXX-Lecia PRL w Czarnym Borze, poprzez zmodernizowane odcinki dróg powiatowych oraz przebudowany obiekt mostowy.

Wszystkie zobowiązania ze strony Powiatu w zakresie dofinansowania Etapu I i II realizowanego przez Gminę Czarny Bór zostały wypełnione zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Niepokojący mieszkańców obecny stan przedmiotowej inwestycji wynikający z braku możliwości przejezdności obwodnicą pojazdów ciężkich jest wynikiem niezakończenia odcinka drogi gminnej stanowiącej również część obwodnicy za której realizację odpowiada Gmina Czarny Bór.

Stąd wszelkie wątpliwości i skargi dotyczące opieszałości w dokończeniu zadania jak również planowanych dalszych działań zmierzających do pozytywnego zakończenia tej części inwestycji należy kierować do Wójta Gminy Adama Góreckiego, a nie do Powiatu Wałbrzyskiego, który zrealizował i zakończył wszystkie swoje zadania z powodzeniem wywiązując się tym samym z zawartych porozumień.

w imieniu Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Grażyna Owczarek

obwodnica czarnego boru 1

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej